LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, DANS, BEVÆGELSE

REGION: Færøerne
KOMMUNE: Thorsavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dagstovnurin inni á Gøtu

Snudefortælling: Dagstovnurin inni á Gøtu (2022)

Vuggestuens undring: Hvordan kan dans være med til at udvikle dannelsen hos børnene. Vi er nysgerrige på, at se hvad der sker – om relationerne mellem børnene ændres og om grænserne hos børn og personalet ændres.

Børnehavens undring: Vi ønsker at undersøge hvordan eller om relationerne mellem børn/børn og børn/personale forandres gennem dans, bevægelse, leg og dannelse. Vil et barn som står ”udenfor”, komme tættere de andre børn og blive mere inkluderet i børnegruppen. Vil et barn som er bange for ”vinden”, ændre adfærd. Vil drengene som ikke vil danse, ændre adfærd?

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Kunstner: Genialt at man starter med ”kunstnerværksted”, hvor jeg kom til at kende personalet lidt bedre og fik afprøvet mine ideer. Jeg havde forventet at det var super svært, særlig at gøre noget sammen med vuggestuebørn. Det har været en så god oplevelse. Jeg ville ønske at det var mere af sådanne processer i skoler og i samfundet. Processer/projekter hvis formål alene er at give børnene og de voksne en dejligt og måske ny oplevelse af sig selv i verden. En proces/projekt uden vurderinger.

Lederen: Fuldstændigt fantastisk med ”kunstneriskværksted”. Det var der vi i detaljer gav os tid til at planlægge hvordan arbejdsfordelingen skule være, børnegrupperne, lokaler, rekvisitter osv. Fuldstændigt afgørende for processen.

Personale: det var i ”kunstnerens værksted” vi fik oplevelsen af hinanden i de her nye situationer og roller og fik afprøvet lokaler og rekvisitter. Diana har været særdeles god til at vurdere og time aktiviteterne.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Leder og personalet: I starten var børnene stille og undersøgende. Det havde afgørende betydning at vi voksne var deltagende. Diana har været særdeles god til at aflæse børnene og tilpasset aktiviteterne efter børnenes tempo.

Kunstner: Er totalt overrasket over hvor meget børnene kan og hvor glade og nysgerrige de var.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Ja, det har vi set noget af.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Flere børn er blevet tydligere for de voksne, ligeledes er betydningen af arbejdsfordelingen, haft stor betydning.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Fantastisk. Det er så tydeligt hvor stor betydning planlægning og refleksion har.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Diana: Fantastisk. Jeg ville ønske at forældre, skoler og samfundet, var mere bevidst om at give plads til projekter/processer uden at man/børnene/de voksne skulle vurderes.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Hvad der sker i børnegruppen og mellem børn og voksne.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil arbejde videre på det som Diana har startet og eksperimentere med leg og dans/bevægelse.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vi skal bruge tid på at planlægge, finde materiale.

Afmåle arbejdsfordelingen.