MUSIK, LEG, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB, DANNELSE

Region: Syd
Kommune: Fredericia
By:
Fredericia
År: 2020
Kunstner:
Natasja Dini / Den Kreative Skole
Dagtilbud: Dagplejerne i legestuegruppe v. Daginstitutionen Østervold

LegeKunst projektet med Stomp har blandt andet bidraget med følgende læring…

Dagplejepædagog Connie Laila Jeppesen:

 • At genkendelighed og gentagelser bidrager med mod til deltagelse Fx at børnene opfordrer til at køre racerbil med spandene både i – og efter forløbet. De stille børn viser lyst til at deltage.
 • At projektet har været inspiration til at have fokus på at fastholde sang/leg kontinuerligt alene og sammen med kollegaer.
 • At fokus på at rammen er et fast sted og at materialer er til stede – det er tydeligt, at det giver kendskab, ro og forstørrer børnenes læring/samspil.
 • At understøtte hinanden i overtagelse efter kunstner – mod og frihed til at igangsætte, give plads og bakke hinanden op i det aftalte forløb. Fx at det lykkes, når der kan forsættes selv om forløbet kom ud af takt og udefrakommende intet bemærker.
 • At rytme, bevægelse og materiale fylder mere i aktiviteter og en mærkbar læring er at igangsætte forløb ved at motivere gennem rytme og stemning fx at klappe en sang i gang.
 • At fantasi og kreativitet bringes i spil fra både børn og voksne – respekt for nye/alternative måder at handle på eller inddrage ting. Fx slå på numsen, bruge en skruetrækker i steder for hånddukken Andrea, lave raslebøtter/trommer, klokkelyd.
 • At forstørre et barn i gruppen ved at tune ind på det enkelte barn og inddrage forslag/initiativet fx vaske med kluden under armen, når det foreslås eller gentage det samme igen, fordi det efterspørges.
 • At tro på at børnene kommer igen, hvis de forlader forløbet. Fx når to børn går ned til lågen, så er de observeret og får tid til at komme tilbage i eget tempo.

Forløbet med Legekunst har understøttet læreplanerne på flere planer end vist herunder…

Børnesynet har spillet en særlig rolle – at være i børnehøjde med et fokus på medinddragelse og følelsen af at være værdifuld i samværet med andre fx plads til føle sig tryg, finde modet; følge sin lyst og bidrage med ideer; at være fyldt og gå væk for at komme igen m.m.

Læringsmiljøets rammer har løbende været i fokus med refleksion over og forandringer i forhold til børneperspektivet. Refleksion over om miljøet indeholder tryghed og genkendelighed i rum, materialer, legende tilgang, samværet/spil med kendte voksne.

Temaerne læring, fællesskaber og leg har gået hånd i hånd med dannelse – et tydeligt eksempel er, der, hvor børnene har inviteret hinanden til at køre bil med spandene, at se benene i spandene, deres smil, og blikke der møder hinanden, mens spanden bevæges fra side til side.

Forældresamarbejdet gennem tilbagemeldinger med fortælling om at børn har sunget i hjemmet.


Fremadrettet bevares 
Legekunst rammen ved …

 • At benytte teams til at videndele og samtale på tværs af teamet
 • At kontakte kunstner med henblik på at opnå inspiration
 • At lægge fortællinger ind i teams for at dokumentere og inspirere hinanden
 • At anvende video – filme aktiviteterne for at reflektere og erfare børnene i processen
 • At anvende LEGEKUNST.NU som en idebank med henblik på nye aktiviteter.
 • At anvende LegeKunstrammen for at igangsætte nye forløb koblet med læreplanerne
 • Forældresamarbejde – bidrage med fortællinger, link og billeder omkring aktiviteterne