LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, DANS, BEVÆGELSE, TEATER, DRAMA

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Dagplejere Hjerting

Snudefortælling: Dagplejere Hjerting (2023)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, dagplejere og børn?

Jo flere gange Kathrine kommer, jo mere trygge er børnene ved hende og de glæder sig og ved allerede hvad der skal ske, når vi siger, at nu kommer Kathrine.

Kathrine har været meget omstillingsparat og løsningsorienteret– et barn ville slet ikke have, at Kathrine skulle synge, så vi måtte finde en anden løsning – det blev til, at Dagplejeren sang i stedet.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Når vi spiller eller rasler sammen, har børnene været lynhurtige til at regne ud, at de selv kunne styre, hvornår vi skulle spille og være stille. De har også været gode til at lege med rasleæggene – gemme dem under tøjet, bruge dem til massage, eller køre rundt med silketørklæder i dukkevognen.

Børnene har været lidt voksenstyrede, og så har de selv taget over – f.eks. med rasleæggene i starten blev der raslet og kastet, men senere kom de i køkkenvasken og til at massere med. Der har også været en god udvikling hos det enkelte barn – som i starten stod helt stille med rasleæg i bukserne til at hun senere løb rundt og morede sig over lydene, når man bevægede benene.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

De store giver et æg til de lidt yngre – det giver mere tryghed for de yngste og en stolthed for de ældste, at de kan vise vejen. Det giver selvtillid – jeg kan spille og jeg kan lege med tørklæder. Idet dagplejegruppen er lille leger børnene ikke umiddelbart med andre, men de er blevet bedre til at eksperimentere (eller også er vi voksne blevet bedre til at lægge mærke til, når de eksperimenterer?)

• Hvordan handler dagplejerne anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi lytter mere til klassisk musik, og det får også børnene til at danse rundt eller tage et tørklæde. Før hørte vi mest børnesange eller afslapningsmusik.

Jeg er blevet mere tydelig omkring, at NU laver vi musik, før var det meget spontant – det er det stadigvæk, men jeg går mere ind i det og siger så, nu tager vi æggene frem.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Specielt refleksionerne har været svært at få det hele ud af, fordi børnene hele tiden er der og er trætte og sultne. Kathrine: jeg har skrevet og vi har snakket lidt undervejs, men det ville helt klart have være bedre, hvis der evt. Kom en og tog børnene så vi kunne tale alene sammen.

• Til kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det er første gang, at jeg er hjemme hos dagplejere, det har været meget positivt at opleve, hvordan hverdagen er hos dem og LegeKunst har passet perfekt til dagpleje-gruppen. De 2 dagplejere i gruppen har været meget positive og klar til at deltage. Selvom der var et enkelt barn, som var ked af det, var der alligevel ro på en anden måde end i en vuggestue. Børnene var også mere/hurtigere tillidsfulde i forhold til, når jeg har været i vuggestuer.

Det har været lettere at lave LegeKunst med dagplejebørn i forhold til i børnehave – aldersgruppen er perfekt til LegeKunst.

• Hvad er det dagplejerne fortsat/nu nysgerrige på?

Vi vil gerne prøve at lave LegeKunst sammen med hele legestuen, så hele gruppen kan få oplevelsen af at lege med musik.

Kollegerne har været nysgerrige og vil gerne være med og prøve det.

Hjemme fortsætter vi med rasleæg og tørklæder og udbygger, hvis der bliver behov for det.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Dagplejer: jeg har et barn, som har det svært med øjenkontakt, men legen med tørklæder gjorde, at vi faktisk kunne have øjenkontakt gennem chiffontørklædet i lang tid – det vil jeg arbejde videre med og det har givet mig en ny mulighed for at forstå og møde barnet.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Måske en person, som kommer ud og passer børnene, mens vi har refleksion.

Det er meget meningsfuldt med LegeKunst til denne aldersgruppe – de er spontane og impulsive og tænker ikke på, det de ikke kan, der har mere fokus på at udforske.

Fremadrettet: måske man kunne tilbyde en “pakke” med rasleæg/tørklæder til dem, som er med – det kunne måske tiltrække flere deltagere til projektet.

• I boksen herunder kan I evt. formulere egne spørgsmål og svar:

Det har været godt både at prøve LegeKunst i legstue (2 dagplejere) og hjemme hos os. Undring: ville det have været bedre, hvis det havde været omvendt? Altså først hjemme hos os og så i gruppen bagefter.