LEG, DANNELSE, SAMARBEJDE, SAMSKABELSE, FÆLLESSKAB, TEATER, DRAMA, FORTÆLLING

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Dagplejen, område midt-vest, gruppe 5

Snudefortælling: Dagplejen, område midt-vest, gruppe 5 (2023)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har lært meget af Lars – vores kunstner, da han hele tiden har vejledt og guidet i den ønskede retning, men samtidig har det også været lidt udfordrende, fordi vi har skulle lave en plan. Lars har hele tiden fortalt os, at ”man kan ikke lege forkert” – det har skabt tryghed.

Dagplejerne har haft en fortælling som den sekundære, hvorimod det primære har været de enkelte situationer i processen.

Som voksen er det sjovt at lege med – der opstår en form for ligeværdig relation barn/voksen i mødet med kunsten – det fælles tredje.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

I gennem processen har vi erfaret, at børnene føler sig mere forstået, når vi som voksne har fokus på stemmeføring og mimik. At det ikke altid er det talte sprog, som fanger, men mere sjove lyde og mimik.

Vi skal lade børnene byde ind – og ikke overbevise børnene om noget.

Eks. en klud kan bruges til at tørre af med”. Nej en klud er en klud – og hvad mon børnene bruger kluden til?

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Der er kommet flere spændende mødeøjeblikke imellem børnene og den voksne, samt børnene imellem. Børnene er ved at få ”øje” på hinanden.

Eks. at det er sjovt at puste i sugerør sammen – både yngste og ældre børn i gruppen.

ALLE kan være med på hver sin måde – og det er noget vi har set igennem processen.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

At vi er blevet bevidst om, at stemmeføring og kropssproget bidrager til at skabe fælles opmærksomhed i børnegruppen.

At det er ok at blive usikker som voksen i legen – at øve sig i at slippe kontrollen og lege med.

At der er en værdi i ”at have det sjovt og lege sammen” børn og voksne.

At rammen skal være forudsigelig – og en tydelig struktur hver gang.

Eks. at børnene har en madras at sidde på, når legen skal starte op. Og at der eks. kan være en figur, såsom ”Cirkeline” der byder børnene ind i legen” og slutter legen, når tiden er til det. ”Før, under, efter” refleksioner i læreprocesserne.

At der skal være en rollefordeling – hvem gør hvad.

At det er ok ”at gå med børnene” og acceptere, at legen ikke går som det man havde planlagt – uden at blive frustreret som voksen.

At øve sig i at være ”autentisk” i mødet med børnene og i legen.

At vi har fået skabt et rum, hvor vi sammen kan skabe sjove lege med børnene.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været en fin måde – at vi har justeret os i forhold til processen.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

At der har været fyldt med læring. At finde ud af noget i de kroge man kommer ud af – og lærer af fejlene.

Der skabes udvikling fra gang til gang – eks. at Lars kan se børnene nu puster alle sammen i sugerør.

”At der, hvor der sker den største læring er der, hvor man ikke kan”. Citat: Lars

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Dagplejerne vil tage fortællingen med sig og skabe rum for ”Legekunst” i efteråret. ’

De vil slå grupperne sammen til én.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Fortsat at arbejde med rammer, struktur og rollefordeling.