SAMSKABELSE, LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB, TEATER

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Dagpleje Sønderris

Snudefortælling: Dagpleje Sønderris (2023)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn?

Fantastisk! Der har været god kemi – børnene er virkelig med og elsker, når Tabita kommer.

Kunstner: Lotte og Bente har været hurtige til at komme med deres egne ideer, så vi virkelig kan skabe noget større.

Børnene har også været gode til at samle det op – f.eks. med tapen – i begyndelsen var det en magisk cirkel, men børnene ville gerne have flere ”streger” med tape på gulvet og lavede en ”kørebane” – det er blevet til en leg at putte tape på og hjælpe hinanden med det.

De vil også gerne hjælpe med at hive tapen af.

Vi har været gode til at tale sammen, hvis der er noget, vi ikke forstår – det har været rigtig god samskabelse.

Vi supplerer hinanden godt.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnenes perspektiver bliver inddraget, når vi ikke bare siger: ”Nej, vi skal kun have en cirkel”, men hopper med på, at det sagtens kan blive til en kørebane.

Alle har været aktive i rød, gul, grøn og er også begyndt at sige andre farver.

Da vi arbejdede med dukketeater, ville de først gerne kigge, men i sidste aktion ville de gerne være aktive og bestemme, hvor vi er – f.eks. på et skib.

Børnenes forestillingsevne kommer virkelig frem, når de skal forestille sig, at de får våde fødder.

• Leger børnene andre lege?

Der bliver leget rød, gul og grøn udenfor LegeKunst – både hos DP og hjemme hos børnene selv.

Børnene banker også på bord og i sand – ligesom vi gør på kufferten – lige så stille og nogle gange bare med 1 finger.

1 lille barn, som ikke er med, men sidder i høj stol er også begyndt, at efterligne de andre og ”tapper” på sit bord.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi er blevet mere bevidst om de ting vi gør – det hjælper f.eks. nogle gange at hviske og vi snakkede om at være stille som mus – det brugte vi, da Lotte skulle ringe til lægen og så var børnene helt stille imens.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Fantastisk, sjovt, berigende og det giver mulighed for at være nysgerrig på nye retninger.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har været fedt, at skulle forholde sig til nogle nye ting, fordi udgangspunktet var læringsmiljø, jeg brugte med vilje de ting, som dagplejerne havde i forvejen, men satte dem i et nyt lys med æstetiske læringsprocesser, det har været en god udfordring for mig.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Kan vi fange børnenes opmærksomhed på samme måde, som Tabita gør? Vi vil prøve at finde nogle ting, som vi arbejder videre med og putter i kufferten, så vi kan lave noget nyt med.

Vi har mange ting liggende, som vi nu kan bruge på en ny måde.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil fortsat bruge det vi har lært: f.eks. rød, gul, grøn ude på græsplænen eller med kridt på fliserne. Evt. lade børnene lave banen.

Meget vil vi også gerne bruge i Legestuen og dele med de andre: f.eks. den med at hænge et lagen op og lave dukketeater. – vi kan måske vælge 1-2 børn til at komme bag ved tæppet og digte en historie.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Det er vigtigt med mindre grupper: dannelse i at vente på tur, men også fordi de har lettere ved at digte sammen, når der kun er 2, end hvis hele gruppen skal prøve på samme tid.

Størrelsen på holdet er perfekt – hvis vi skal fortsætte i dagplejen er det godt, at have 2 dagplejere i gruppen og 6-8 børn, ellers bliver det for mange sammen.

Det er vigtigt, at bruge hele kroppen – pege, hoppe og forestille sig.

Vi vil gerne bruge ro/berøring efter aktionerne – især, hvis det har været en vild leg, kan det være fedt, at få mere ro på bagefter.

Vi skal have gang i de næste aktioner med det samme, så vi husker, hvad det er vi skal.

• I boksen herunder kan I evt. formulere egne spørgsmål og svar:

Tabita: når jeg kommer ind af døren med min taske er der en dreng (knap 2 år), som altid kommer listende helt hen til mig og løfter en finger til munden, som for at sige, at vi skal være stille? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er han vil fortælle? Måske, at vi har en hemmelighed sammen?