LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, TEGNING

REGION: Færøerne
KOMMUNE: Thorshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Daginstutition Øksnagerið

Snudefortælling: Daginstutition Øksnagerið (2022)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Spændende og givende at gå ind i et ukendt samarbejde og samskabelse, med kunstner, personale og børn. Det har været godt og åbnet op for nye perspektiver.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Det var særdeles mens kunstneren havde 75% ansvar, at børnenes initiativer fik lov til at komme i spil. Personalet sagde at det var godt at kunstneren havde ansvar, da de kunne se alle de praktiske konsekvenser af aktiviteterne. Det var godt for personalet, at kunstner afprøvede aktiviteter med instrumenter og maling, hvor børnene fik lov til at få nye oplevelser af sig selv.

Da personalet havde 75% ansvar for aktiviteterne, lignede det meget de vante aktiviteter de har i børnehaven. Alle aktiviteter startede med at personalet samlede børnene, de sang sammen og en voksen fortalte en historie.

Det var svært at få tid til at forberede. Det var som om at –”det skule bare være overstået”. Det var svært at få gang i aktionslæringsspiralen.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Til opsummerende refleksionen, kunne personale i børnehaven dog fortælle, at de til deres sidste aktivitet, kunne se at børnene var mere optaget af at se hinanden i aktiviteten og hjælpe hinanden med at gennemføre aktiviteten. Før ville de have set en større konkurrence mellem børnene om hvem kom først.

De ser børn som før ikke har haft mod til at deltage, nu er mere aktive og deltager i aktiviteterne.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

De har et ønske om at komme bedre i gang med aktionslærings modellen, da de har mærket forskellen på aktiviteten, når de har et fælles arbejdspunkt og tager sig tid til tilrettelæggelse og refleksion.

Personalet har i denne periode, fået et bedre indsigt i børnegrupperne og er kommet at kende børnene bedre. De har set at børn, som de ikke troede kunne koncentrere sig, i dette projekt, har været interesseret, optaget og har formået at holde koncentrationen.

Personalet ser flere ”stjerne stunder” når de arbejder med aktionslæringsmodellen

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har skabt noget godt, både hos personalet og børnene, at kunstneren er kommet på institutionen.

Børnene har endda kommenteret, at et af personalet drikker Jasmin-the.

Det har været fantastisk, at det er ”undringspunktet” som er i fokus og ikke produktet.

LegeKunst ligner måske lidt ”Fantasi fantasten”, i det at man er bevidst om, at præsentere børnene for materiale, uden at fortælle børnene, hvad de skal bruge det til.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Jeg trives bedst med at dele mine ideer med andre og på den måde skabe kunst. Det har derfor været en god udfordring at få lov til at prøve at og lære at stå på egen ben og stå for at arrangere disse forløb.

Det har været spændende at arbejde kreativt på denne måde.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

At arbejde videre med aktionslærings modellen.

At få et større fokus på at reflektere sammen i personalegruppen.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At holde mere fokus på, om børnene gør sig nye erfaringer med sig selv og hinanden.

Vuggestuen ønsker at prøve at blive bedre til at arbejde i mindre grupper.