MUSIK, UDELIV, LEG, ÆSTETISKE PROCESSER, DANNELSE

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Jerup
År: 2021
Kunstner: Signe Højmark
DAGTILBUD:
Børnehuset Mariehønen

Vores største udfordring i snip fortællingen, var om vi kunne inddrage alle børn og fange deres opmærksomhed, da vi har en del børn der har store udfordringer. Dette gik over al forventning. Vi har en meget stille pige, der begyndte at blomster op, synge umotiveret og gå foran i vores LegeKunst-aktiviteter og i hverdagen. En dreng ville ikke være med, han har svært ved at koncentrere sig, han sad den første gang og kiggede på, rendte rundt og lavede alt muligt andet, derefter var han med og sang og spillede. En anden dreng som er meget stille endte med at få så meget selvtillid, han hoppede rundt og legede alle dyrene ud fra dyrelyde.

Vi var ikke så gode til musik før forløbet, men har fundet ud af, at musik får børnene og voksne mere ud af deres komfort zone. Så det er klart noget vi fortsætter med.

Børnene er begyndt at spille på alt, især ting de finder i naturen. Alt har en lyd og det har børnene fundet ud af. Dette er en anderledes leg end de plejer at lege. Ligeså snart et barn har fundet en lyd, er de andre med på det, og finder deres egen lyd.

Personalet har også fundet deres lyd, især 2 personaler er vokset og profileret af dette forløb, de 2 er fortsat i gang med at finde nye lyde overalt, selv i deres fritid. De er begge gode til at hoppe med når børnene finder lyde, og hjælpe børnene med at udvikle lyde og sang. Vi har altid været meget opmærksomme på at det er processen og ikke produktet vi fokusere på, derfor er det ikke nyt for os, at følge børnenes spor, men lydene er nye for os, at hver ting/menneske har sin egen lyd.

Vi bruger musikken på en helt anden måde, før sang vi nogle få sange og satte musik på fra youtube, det gør vi stadig, men vi er blevet meget bedre til at bruge uderummet som det musiske rum.

Vi er meget opmærksomme på at inddrage læreplanen i dette forløb, men ved vores evaluering, kan vi se, at det er kommet helt automatisk at få inddraget læreplanen. Vi har klart fået noget at arbejde videre med og videreudvikle.

Vi er forsat nysgerrige på (og noget vi skal videreudvikle er;) hvordan vi mere får vores farver med ind i dette. Vores farvehjul er i dette tilfælde delt op i 4 kvartaler, hvor vi har en kasse til hvert kvartal. De skal fyldes mere i, i forhold til musik og lyd. Ex. Hvilken lyd kan rød farve have, dette er vi stadig nysgerrige på.

Liselotte Knudsen

Afdelingsleder i Børnehuset Mariehønen