MUSIK, UDELIV, ÆSTETISKE PROCESSER, LEG, DANNELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Mariagerfjord
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børneuniverset

Snudefortælling: Børneuniverset (2022)

Midtvejsevaluering, 6. okt. 2022, Legekunstgødning i Børneuniverset, Hobro

Deltagere på mødet: Thomas (pædagogisk leder), pædagogisk personale, Nana (underviser fra Kulturskolen), Annika (lokal vejleder/MFK).

Hvordan har de første fire forløb været:

– De store børn opleves som glade, lyttende i forløbet. Der kan være forstyrrende elementer for dem – fx uroligt barn, det at måtte være i fællesrummet, adgangen til legeområde med skib mv., svært for nogle af de store at sidde ned, sidde i rundkreds, men ellers fungerer det.

– De mindste er mere optaget af det, de er mere på, det fanger dem rigtig meget, er modige og trygge i gruppen, rigtig godt tilpas.

– Pædagog er på som observatør på en af grupperne – det giver meget.

– Genkendelighed – de kender ægget – start, midt og slut er det samme.

– De små skal hjælpes lidt mere.

– Lave en ramme, hvor man kan følge dem ret langt.

– Pædagog: savner at børnene bruger deres fantasi lidt mere – godt med ramme, men mere af børnenes fantasi.

– Refleksioner efter hver gang – det fungerer godt – det tager vi som det kommer.

– Livretter – rytme – nogle børn fanger rytmen med det samme, udvikler sig.

Ændringer eller idéer, der kan prøves af:

– Finde trommestikkere i skoven.

– Gruppen er for stor – mindre grupper og måske en anden struktur – nu er de over 20 i begge grupper. Gerne grupper på 10 fremover – en halv stue – det ville også give en ro i gruppen.

– Måske gå til og fra som de vil – det giver også et andet flow. Det giver børnene rigtig meget, og de er inde på stuen sammen. En måde at være med på alligevel og så måske være klar næste gang eller næste gang igen.

– De første fire forløb har været ’opstart’, nu kan vi godt tage det en ny vej, ny retning med mindre grupper.

– Hvordan vil børnehuset strukturere det for at få det virke efterfølgende?

o Starter på samme måde i ’fællesrummet’ – der kan Nana så blive og så tager pædagogerne over.

o Tage den stuevis – det giver god mening og matcher husets kultur, samt at det bliver på selve stuen.

o Vigtigt at pædagoger tager fat i det, de har lyst til at arbejde med – det kan være elementer af det Nana har vist, som de har lyst til at arbejde med eller noget andet.

o Sang under spisning – det prøver vi. Fx kan de godt li at få historie mens de spiser.

– Vigtigt for børnehuset at de finder en måde at gøre det på, hvor det er rart for alle at være i

– Forskel i at være i det store rum og så inde på stuen – fordel af at være på stue

Praktisk

– Det handler om at gøre tingene tilgængelige, men ikke at det står fremme hele tiden, skal være fremme og voksne skal ’give tilbuddet’ og at børnene ved at det er tilgængeligt – nogle børn går selv i gang, lærer fra sig til andre børn

– ’Musikvogn’, ’musikkasse’ enten på stuen eller flere kasser på gangen/fællesrummet

– Skabe nyhedsværdi for børnene, være klar hele tiden

– Legetøjsdag – en der har en guitar med

– Thomas: er der mere vi skal have fat i? Guitar – undersøger om Rosenhaven.

– Ukulele – koncertstørrelse, sopranstørrelse er lige lidt for lille til voksne. Guitar tuna – app til at stemme instrument.

– Nana sender noder mv.

Opfølgningsrefleksion 14. nov. 2022, Hobro

Praktiske forhold, erfaringer mv.

– Svært at passe ind med to grupper pr. dag, da tidsrummet kl. 9-12 er svært. For massivt med 3 timer

– Sårbart i forhold til underbemanding, fx grundet sygdom.

– ’Dræbt det lidt’ – forkert udgangspunkt, fordi lysten ikke driver det

– Mandag er en vildt dårligt dag – man ved ikke hvilke sygemeldinger der er.

– Begrebet ’mandagsbørn’

– Føler sig ikke forberedt til det, det er på en måde gået for hurtigt

Proces

– Meget rammesat i starten, men efterhånden arbejde mere løst med det

– Tilgængelighed og starte i det små

– Vigtigst at børnehuset finder deres måde at gøre det på, tag fat på nogle enkle elementer og arbejde med det, fx ’nu tager jeg instrumentkassen ind’ og så ser man hvad der sker. Tage det meget mere løst. Men vigtigt at holde hinanden op på at få det gjort, det er Thomas klar på – fx tage det op på personalemøder – dele viden dér og inspirere hinanden dér.

– Nana: ’I har mange ressourcer inden for murene’ – bruge hinandens erfaringer mere på kryds og tværs af stuerne og dele med hinanden dér. Få det mere i spil.

– Thomas: have idéerne og have udstyret. Vi er i gang, på vej.

– 75% 25% – har været mere åbent, eller Nana har startet op, ’mandagspanik’, været rundt på stuerne

– Hvordan overtager I det her fra?

– Nana kan mærke at der er kommet en beslutsomhed i huset at gribe det og køre det videre.

– Vigtigt at huset gør det der falder dem naturligt – pædagoger har relationen i forvejen.

– ’Åben musikcafé’ – det fungerede rigtigt godt – børnene kom og gik.

– Aldersmæssig opdeling – det fungerer fint

Sidste forløb

– Sidste klump forløb – det bliver mere stuevis, ikke så intenst, ikke en mandag, reflekterer og snakker om det på personalemøder

– December er travl, de sidste forløb bliver delt ud over en længere tidsperiode

– Julemateriale – sangens hus – Annika sender link ud

– Afslutningsmøde – februar, det finder Thomas ud af

Hvad har undret, hvordan har børnene været i det

– Børnenes perspektiv – at børnene er mere med, får mere med end man egentlig har indtryk af i første omgang

– Hvor blev de modige – fra første gang og så til nu.

– Hvis det er svært for 1-2 børn, fylder det for hele gruppen – forstyrrende. De skal have mulighed for at komme når de er klar, de skal nok komme

Fremadrettet

– Thomas: kan vi lave en aftale at stuerne på skift har ’tjansen’ – fx fredags musik café. Kan ikke bære det alene, men det kan være en start og kan være det der er de sidste 4 forløb og resten er sådan dagligdags. Tanja får opgaven på skema for musik caféen – sparring med de andre og ind på mødeplan. –

– Helle: når man ved det så kan man være forberedt.

– Nana: evt. gøre noget for dem der har det svært – tage dem med på en anden måde.

– Klangtromme. Den er afslappende, genkendelighed.

– Thomas: hvordan får vi det tilgængeligt? Trommerne skal jo ikke stå her inde på kontoret. Have nogle kasser til trommer ude på legepladsen. Indenfor – hvordan? Der hvor det er skal være der man spiller musikken.

– Kan vi have noget andet, nogle flere instrumenter udenfor – spille på hegn, flasker med ris eller pasta, forskellige ting at slå med, bruge opvaskebørste at slå med på spande,

– Grænsen mellem musik og larm – men så rammesætte – ’sige at nu spiller vi musik’.

– Findes der noget at spille efter – Annika og Nana undersøger. Ellers bare brug fx sten og plastiktallerkner udendørs til nogle af de lege Nana har haft med.

– Rytmedille – på YouTube – godt materiale – bøger. Tine Mønster

– Nana: I ugen op til stuens musik café – har den stuen musikkassen.

– Kirsa – have noget uden på skabet der illustrerer at musikinstrumenterne er derinde.

– ’Vi vil det rigtig gerne’.