LEG, DANNELSE, DRAMA, TEATER, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset VillaKulla

Snudefortælling: Børnehuset VillaKulla (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vores børn har været trygge. Stor glæde blandt børnene.

Vi vil gerne tage Legekunsten med ind i fællesarrangement i manegen på fredag. Vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af stuerne.

Et forsøg på at forene VillaKullas og Legekunst.

B: Vi er gået lidt tilbage og har taget noget tidligere og forenet med noget af det nye.

Have øjnene på det der bliver spillet ind i det fælles.

T: i bh var vi kommet ind i en struktur, hvor stuerne har lukket sig lidt om sig selv.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Eksempler: Det sker hele tiden. De voksne spørger: Hvor skal vi hen? Hvem er du?

De ukraniske nye børn: også en god måde at invitere dem ind i fællesskabet på. M. var i starten utryg, men er nu med.

K. kan fange nogle af de andre børn og fx styre en leg, der handler om elektronik. Fordeler rollerne og fastholder de andre børn i den leg.

Det virker rigtig godt når børnene får nogle ret faste roller. Så bliver det nemmere for dem at fastholde legen.

En undring: om drengene fjollede for meget. De er begyndt at lege mere sammen og fjolle mindre. Laver flere ting.

Drengene på den anden stue: de er blevet bedre til at lege sammen.

Vi skal ikke komme med lange forklaringer, for så mister vi dem. Vi skal i gang hurtigt.

Vigtigt at rammen er tydelig, og fx at kostumerne er klar. Vi kan prøve at undlade kostumerne.

Den der har hatten har opmærksomheden: skrælle det ned til en ting man skal forholde sig til.

Kostumerne hjælper børnene til at finde ind i fantasien.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

I går: O tog bøjlen og startede en leg, hvor T greb den og det endte med at flere børn var med og der blev skabt et fællesskab og en fantasileg.

Sjovt at se hvordan O. styrede det og fik også nogen med som egentlig ikke havde været med i LegeKunst. De fulgte med.

B: Vi har to børn der er god til at lege legene på legepladsen. De fanger nogle af de andre børn, også nogen som ikke er med i LegeKunst.

Fægteleg: En scene fra teaterstykket som vi tog ud og legede videre. Her var der en håndfuld piger med som normalt ikke leger fægtelege/ med hinanden.

De inviterer hinanden mere med ind i legene. Nu har alle en kappe. ”Hvis jeg henter min kappe, må jeg så være med?” Flere må være med/får en rolle.

T og X: begyndt at lege mere sammen på tværs af køn.

Si: i legen er der også grupper der vælger det samme, fx prinsesser, insekter …

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Sat gang i at vi har taget vores hverdag op til refleksion. Har vi for mange bolde i luften. Vi skal ikke glemme de andre ting, men nogen gange er vi nødt til at tage noget ud for at få fokus.

B: vi plejer mest at have succes ved at dele børnene, men vi har fundet ud af at det også er sjovt at have dem sammen og så som voksne at indtage forskellige roller: den der styrer og den der gør noget andet. Vi refleksionen forbedre vores samarbejde.

S: det er også fint når de store og små skal lære noget af hinanden.

T: bruge LegeKunst til at danne relationer mellem de børn der skal i skolegruppe sammen. Vi kan mærke at corona har betydet at børnene ikke kender hinanden.

B: ja og vi kan udvide til at Villa K. 1 også er med.

Fx mange der ikke vil gå ud at tisse. Prøver at bringe leg ind i tisse-situationen. Fx vi er hunde.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

B: helt vild fantastisk.

T: På vores personalemøder bør vi indføre refleksion.

T: det fungerer ikke godt på store personalemøder. T: det fungerer godt på stuemøder. Bedre end at evaluere.

Det at være i det, hvad har det gjort: Man tænker, fællesskabet kommer mere indover, også når ledelsen er med.

S: rart at tale om hvordan vi afprøver forskellige rammer, afprøve det og tale sammen om det igen.

T: man får et andet ansvar når man siger det højt.

S: vi lægger ansvaret på os selv og ikke på fx at det er en svær børnegruppe. Det giver handlemuligheder.

X: det føles nemmere at lege ude end inde.

T: synes det er mega-svært at klæde mig ud og være med i historien.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

S: meget spændende med to forskellige stuer. Også i refleksionen at det bliver spejlet bredere. Hvis jeg har en metode, hvordan fungerer den så i forskellige fora.

Nogle gange har det været problematisk og derfor spændende. Bliver inspireret af at se det medarbejderne gør. At få lov til at følge jer. Meget inspirerende. Skønne børn OG voksne.

Forskellige roller og deltagende og samtidig være struktureret og legende. Orden og kaos. Rammen der gør os trygge er vigtig. Det har fungeret rigtig godt.

At få skabt fokus. Det er I gode til. Man kan mærke at børnene synes det er sjovt, fordi de voksne også synes det.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Hvordan strukturerne bidrager/ikke bidrager til legen.

Hvordan får vi skabt den bedste ramme.

Det må ikke blive top-styret, men via LegeKunst har vi kastet forskellige muligheder ud.

Fx O der greb bøjlen, hvor jeg gik ind som et barn i legen.

X: jeg synes vi kan se at legene har ændret sig.

Vi skal passe på vi ikke taler for meget. Ikke tale til døde. Mere handling på.

S: nysgerrig på hvordan vi kan bruge LegeKunst på tværs, så storegruppen i år kommer til at fungere bedre.

Sang er fællesskab: den kan vi også gribe.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

På fredag: kappe- og hatteshow i manegen. Tag juletema ind. Måske vil vi gøre noget for nogle ældre mennesker.

T: Læseleg: jeg plejer at være lidt Serine-agtig. Måske kan vi også bringe teater ind.