UDELIV, BILLEDKUNST, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST, DANNELSE, LEG

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Troldehøj

Snudefortælling: Børnehuset Troldehøj (2022)

Vi har haft Pia (kunstner) på besøg, og vi har leget med ude i naturen.

De to deltagende grupper var henholdsvis de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Både børn og voksne har nydt, at der er kommet en udefra med et nyt og spændende samlingspunkt/udgangspunkt for vores leg og samvær.

Vi har sammen nydt de sansemæssige oplevelser med ler, der kunne være; glat, hårdt, tørt, vådt, blødt, ru med sand i osv.

Personalets største udbytte:

– At der har været sat tid af til at sidde på jorden og være i øjenhøjde med en lille gruppe børn

– At opleve den umiddelbare spejling, hvor vi oplever noget sammen og afstemmer både med ord og mimik, hvad det er for en sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse vi har

– At vi har haft Pia som sparringspartner, der har haft den dagsorden at ”tvinge os” til at være nysgerrige og nærværende. Vi har haft mange snakke om det med at slippe kontrollen – at være i nuet og ikke hele tiden skulle holde øje med, hvor de andre børn var – som der stod i vores snipfortælling ”Vi ønsker at blive bedre til at lade os rive med”

– Skærpet opmærksomhed på at følge barnets spor – det gjorde vi i forvejen, men det med at tilføre et nyt element, gør det mere tydeligt for os, hvad der sker i legen

– Vi har øvet os på rollen, som den voksne der udstikker rammerne; ”I dag leger vi med ler og vand”, ”I dag tager vi leret med ind i skoven” osv. og så ellers bare være sammen med børnene og se, hvor deres underen og lyst til at eksperimentere bringer os hen

Eks. På nogle af disse punkter ses i denne snap, som er skrevet af en af pædagogerne:

”Jeg er blevet bedre til at være i, at jeg ikke har samling på dem alle sammen hele tiden (øje på). Vi gik ind i skoven og satte ler på træerne. Vi har en del træstubbe, der fungerer godt som små borde, så jeg satte mig ved den ene og havde især to piger omkring mig, men de andre kom og gik også og viste mig ting. Det var ikke alt, der havde med ler at gøre, men noget af det havde. den ene af de to piger gør meget det, at hun trykker leret lidt fladt og pynter det med ting – sand, små grene osv. Hun blev ved i rigtig lang tid og var meget i sin egen verden – et billede på fordybelse :0) Den anden pige krævede til gengæld min opmærksomhed, og skulle hele tiden fortælle, hvad hun lavede og have input og hjælp. vi trykkede bl.a. hendes hånd ned i leret, så der blev et aftryk, krøllede leret sammen og gjorde det igen – mange gange”

Det har været et spændende projekt, men der har også, især i slutningen, været strukturelle udfordringer med personalemangel mm. der har gjort, at det var lidt svært at få til at hænge sammen til sidst.

Vi oplevede også, at det på et tidspunkt var svært at fastholde børnenes opmærksomhed.

Vi vil arbejde videre med at tænke sådan små tiltag med ind i hverdagen og følge børnenes spor. Når der er tid og ro til det, kan vi sagtens se den store værdi.

Ulla Kirkelund Bæk

Afdelingsleder