LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, BEVÆGELSE, BILLEDKUNST, TEGNING, PERFORMANCE

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Stjernedrys

Snudefortælling: Børnehuset Stjernedrys (2022)

Den 25 feb. 2022

Snip-fortælling : Børnene larmer meget, flytte børnenes fokus fra ”du driller” til ”skal vi lege, skal vi være venner?”

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Har taget på ture. Ligget og lyttet til lyde.

Gået på æggeskaller. Dyppet tæer i vandet på stranden. Da nogen af børnene var med på en anden tur snakkede de meget om det. Tegnede lydene bagefter.

Tur til bycentret. Inde og kigge i et Helsingørrum. Sad og lå bagefter og lyttede til lyde. Bagefter gik vi hjem og tegnede det.

I dag: biblioteket: lytte rum. Igen har børnene tegnet lydene.

Nogen har taget det abstrakte til sig, andre er mere konkrete.

O: jeg tager lyden af musik. Stor tryghed i at tagene noget der er svært, tegne en lyd.

V: jeg laver en lyd med mange farver.

Gurli: fra at synes at det var mærkeligt det Kim kom med, til at føle at man er en del af processen. Fra jeg rammer den aldrig, til: det har jeg gjort.

Lene: det har været en rejse. Jeg har skullet lære at slappe af i det.

Gurli: Kim har givet plads til os. Det har også været skægt at det har været så forskelligt.

Kim: fedt at vi skulle ligge ned i Bycentret.

Gurli: forskellen på Bycentret og ned til færgerne. Stor kontrast. Mange børn satte ord på forskellene.

Et barn: jeg hørte en mand med en øl.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Når vi har ligget: hvilken lyd hørte du, og du … De har udviklet sig. Fra ”jeg hørte en kat” til noget mere reflekteret.

De har fået mange sanseudtryk.

Når vi flytter: indføre stillestund i løbet af dagen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Fra corona uden på kryds og tværs, til at nu må man gerne.

De er blevet til storegruppe. Børnene har fået noget sammen.

Hørt dem sige ”prøv lige at høre …”

Børn fra 3 stuer. Samme alder.

Nye legerelationer. De har turdet at gøre noget sammen. Vi voksne er blevet trygge i det og det smitter af på børnene.

Gå på maling. O. ville ikke. B sagde ”så gør jeg det for dig”. De har hjulpet hinanden. Ser hinanden på lidt nye måder.

Larm: de larmer stadigvæk, men er hurtige til at falde til ro når vi beder dem om det.

Gør de voksne noget anderledes: de lytter mere til os. Og de lytter lidt mere til hinanden. Og nu ved børnene også hvad de skal. I februar var alt nyt efter corona.

Lene ny pædagog. De voksne skulle også lære hinanden at kende.

Mitte: er det fordi I vil dem noget når de får besked på at tie stille.

I dag: ro under frokosten ned på Kulturværftet.

Blevet bedre som voksne til at sætte ord på: fx du må lige vente et øjeblik, så kommer jeg tilbage til dig.

Børn med udfordringer: stikker de fortsat ud? E er ved at stå lidt af. E2. er kommet rigtig godt med.

Alle børnene oplever at have det rart sammen. Vi taler om det vi laver. Normalt får det ikke opmærksomhed. Det er også frit. Man skal ikke tegne noget bestemt. Man kan føle sig mere fri i det man tegner. Gentagelsen er også vigtig.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det er rigtig fedt at tale sammen bagefter om hvad der er sket og reflektere over det. At der er flere øjne på. Og følge de forskellige børns udvikling.

Vi har fået nogle af vores børn der er udfordret på forskellige måder.

Det burde man gøre altid.

Det kræver tid at vi går fra og taler sammen.

Refleksionerne sammen giver meget.

Har givet så meget mere. Smitter af på fx når vi mødes på legepladsen. Vi har fået en fælles opmærksomhed.

Lene: personlig drøm om at børn og voksne i storegruppen kan få lov til at fortsætte sammen. At få gjort børnene klar til skole. Vi har fået et fælles sprog omkring børnene.

Kan de andre blive inspireret: Det vil vi gerne, men måske sætte barren lidt lavere.

Vi vil gerne bruge metoden. At følge børnenes spor. Bliver mere spontan. Og at få reflekteret over det bagefter. Være åben overfor børnenes ideer og de ideer de voksne har.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det der med at gå en tur, vaske hænder osv. interessant at se hvor effektivt det kan foregå. Jeg har rykket mig meget. Følt mig godt støttet. Havde ambitiøse ideer. Fedt at I andre voksne tog den og vi kom et godt sted hen. Børnene er fantastiske.

God proces. Gurli: der hvor vi havde det svært var du god til at støtte os.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Lene: Frygter at det går tabt. At få tiden til at følge børnenes spor. Vi har været fredede, men det bliver vi ikke ved med at være.

Gurli: ikke bange for de næste 4 gange.

Vi har noget tæt med dem nu.

Lene: sanserne vi fortsætter med. De får åbnet op for flere sanser.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vi skal lige finde vores pladser. Børnene skal vende sig til at Kim ikke kommer mere. Kim har været god til at give os plads.

Kan I selv søge inspiration:

Lyd –værker CATCH. Inspiration i Musen Malte.

Stor mangfoldighed i børnehaven. Godt med noget uskyldigt som lyd hvor man kan komme rundt om mange emner. Forskellige kulturer.

Da sirenerne lød. Børnene fik en leg ud af det. Man skulle løbe rundt da sirenen lød. Stå stille når den holdt op.