LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, DANS, BEVÆGELSE, DRAMA, BILLEDKUNST, TEGNING, PERFORMANCE, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Sommerlyst

Snudefortælling: Børnehuset Sommerlyst (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Pædagog:

Godt at samskabe. Det var en god oplevelse for alle. Det er naturligt for kunstner.

Lærerigt at opleve, hvad en kunstner kan bidrage med, og at vi ikke skal kunne det samme.

At gribe bolden fra børnene. Kunstneren kan fange opmærksomheden på en anden måde, elementerne som vi øver i at bruger nu.

Vi har drøftet det til afdelingsmøde: En kollega fortalte, at hun har grebet eksempelvis overgange an på en anden måde.

Svært fra start at brede det ud til kollegaer. Skal kommunikeres med kollegaer og forvente, at de også bidager og eksperimenterer. Opstart en formidling til alle. Det kan vi lære af.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Med Yasmin har vi fulgt børnenes initiativer.

Vi har forsøgt at gøre LegeKunst magisk. F.eks. var der i en kiste først for mange ting i, og nu har vi valgt kun at have en ting i, som skaber en fantasihistorie.

En drøftelse ang. et barn, der kan være voldsom. Vi besluttede, at barnets deltagelse var vigtig. Barnet blev mødt af høje hvin fra Yasmin og barnet oplevede sig mødt. Barnet var okay og forstyrrende ikke. Faktisk kunne barnet nu bidrage. Vi har skabt en ny historie, som følger med ind i børnehave.

Legene forandrer sig, eksempelvis ser vi en robotleg, som udvikler sig til en prinsesseleg, hvor mange børn deltager sammen.

Bruger vores nye erfaringer i andre overgange f.eks. ved ventetid: To børn som var krokodiller, og da pædagogen var med på ideen kom alle de andre børn og var med i legen, mens vi ventede i kø.

Der er altid ro på børnegruppen, efter et LegeKunst forløb.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene leger på en anden måde. Leger andre og nye lege.

Eks stopleg er forandrende, og børnene oplever, at de bliver mødt i deres ideer.

Et barn skifter ble og er optaget af en krokodille, vi lytter og leger med, det plejer vi vil normalt ikke.

Har fået en erfaringer for at LegeKunst har skabt nye præmisser for den pædagogiske praksis.

Børnene leger godt sammen – lidt venskaber på tværs af stuen. Der er tre piger på tværs, som leger sammen nu, men ikke store forandringer.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Skabt mere perspektiv i hele personalegruppen. Vi har f.eks. drøftet: Hvilket læringsrum er det, vi ønsker? Hvordan kan vi skabe bedre legemuligheder?

Ændret vores mindset – fundet nye virkemidler – eks en kuffert som værktøj.

Vi skal være opmærksomme på at små ting kan forandre sig.

At vi leger med i stedet for at kontrollere – og turde bruge os selv.

Vi øver os i at flytte børns behov og slutte med at udstille børnene.

Finde muligheder på børnenes præmisser.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vi har brugt de erfaringer, vi har gjort os. Og bruger det nu.

Refleksionstiden er gået fint – vi ændrer planer.

Ud over LegeKunst – er også forgået mellem aktionerne.

Eks er det godt med start, slut og midte – snakkede om det. Det er vigtigt at vedligeholde sparring og refleksioner i hverdagen.

Ændre praksis, eks at være i legen i længere tid.

Yasmin: Vi kan ikke kontrollere og skabe succeskriterier for det enkelte barn på forhånd. Vi har en ide, men kan ikke bestemme, hvem der bliver inspireret. Ikke holde fast men bruge tid til at undersøge, hvad der eks kan få et stille barn med senere.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Mere ud af at være på opdagelse – der skal være plads til livet.

Holde fast i at det er en skabende proces, og at dagen forandrer os – vi kender ikke dagen.

VI har været modige sammen.

Børnene er med – VI SKAL ØVE OS.

Børn og medarbejdere har været modige – Vi har udfoldet os sammen.

Fast tid afstemmer med de andre og giver frihed i personalegruppen.

Afgrænsning giver frihed.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Optaget af læringsrum og vores kontekst – hvordan kan vi have en mere legende tilgang – skal udfordres mere.

Tiden må gerne vil være mere elastisk. – ikke sætte rammer, som vores børn slår sig på – vi skal skabe rum, som viser børnene, at vi kan gøre tingene anderledes. Drøftet på stuen.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil arbejde videre med det, vi har lært. Kreative i den legende tilgang.

I næste fase. Særlig opmærksomme på eks i samlingerne eks morgensamling – fra legekunstrammen til eks hverdagen andre sammenhænge.

Overgange og adfærd. Ikke gå væk fra at have LegeKunst. Vi vil sætte tid af de næste 5 gange.