MUSIK, BEVÆGELSE, LEG

Region: Midt
Kommune: Viborg
By: Viborg
År: 2020
Kunstner: Pavlina Salehi
Dagtilbud:
Børnehuset Søndergaard

Vores bundniveau for musik er højnet. LegeKunst har inspireret os meget.

Rammerne for og gennemførelse af projektet er blevet prioriteret i huset og valgt til, i en travl hverdag i børnehaven. Hele huset har bidraget til at de to grupper har kunnet lykkes med både selve aktiviteten og afholdelse af refleksionsmøder hver gang.

Respekten for ”at være den man er” har kendetegnet tilgangen fra kunstner, hvilket har givet mod og lyst til at turde flytte sig som voksen i musikken.

Kunstneren har været så inspirerende og ramt os godt. Kommet med god energi. Givet os nye ideer, bygget videre på noget af vores, vist os vejen med børn og instrumenter og har præsenteret mange forskellige måder at bruge instrumenterne på.

Vi har set og mærket hvordan den sanselige oplevelse som musik jo er, påvirker børn og voksne positivt og puster til lysten til at være deltagende.

For nogle børn har det også givet lyst til at være mere eksperimenterende og udforskende. Dette har vi set ved at de siger deres ideer højt, synger spontant, byder ind og er fordybet i musiktimen.

Vi fandt aldrig rigtig et navn til de her stunder med Pavlina, men det er helt sikkert, at alle børnene ved hvem Pavlina er – og når hun kom i huset, forbandt de det med leg, musik, glæde og samtidig havde de voksne i børnehaven jo forberedt musikrummet og udtænkt en plan – så alt i alt kan man sige, at de pædagogiske medarbejdere og kunstneren sammen, har sørget for både at være rammesættene og med-nysgerrige ind i projektet. Dette smitter positivt af på børnene.

Musik er også kontaktskabende. Dette har vi set mellem en medarbejder og en treårig pige, hvor der sideløbende med musikken, har været fokus på at skabe den gode kontakt og relation til pigen. Musikken var her et godt middel til at have en fælles opmærksomhed på et fælles tredje. Med gode muligheder for – via sang, leg og bevægelse, at give smil, mimik, ord, bevægelser, berøringer og være sammen med barnet. På den måde får vi arbejdet med både barnets individuelle behov og at alle børn skal være en del af børnefællesskabet.

Det pædagogisk læringsmiljø vi stiller op på LegeKunst dagen er bl.a. præget af en hensyntagen til børnegruppens sammensætning og deres forudsætninger.

Vi har været bevidste om at bevæge os i de tre læringsrum, hvor de voksne enten går forrest, ved siden af eller bagved. Vi har mest været i at gå forrest og ved siden af. Men har fået både mere lyst og mod på, at bruge instrumenterne, tørklæderne, rasleæggene til vores daglige samlinger og være mere eksperimenterende.

Formidling til forældrene er forgået via børnenettet med billeder og dagbøger.

Enkelte forældre har været med en formiddag.

I et musikprojekt som dette vi har haft i LegeKunst indgår de fleste læreplanstemaer:

Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelser og ikke mindst kultur, æstetik og fællesskab hvorfra jeg fremhæver et af de fastsatte mål:

”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.”