SKULPTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB, DANNELSE

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehuset Søndergaard

Snudefortælling: Børnehuset Søndergaard (2021)

REFLEKSION OVER PRAKSIS:

Hvordan har jeres praksis ændret jeres undringspunkter fra SNIP-fortælling, opstartsrefleksion, midtvejsrefleksion og SNAP-fortællinger?

• Fællesskab og inklusion har virkelig udviklet sig – fx særligt en pige (før var hun mere sig selv), men når de har LegeKunst bliver de andre børn inspireret af hendes fantasi, hun kan virkelig tænke ud af boksen. Det er vores fornemmelse, at de andre børn ved, at hun kan noget med ler, de kigger hen på hende. Fx opgaven hvor de skal lave et hus. Her laver hun ikke kun et hus, men også en hel skov hvor huset ligger i, det finder hun ud af selv. Vi voksne har i høj grad ”forstørret” pigens initiativer og italesat hendes kunnen overfor børnegruppen

Hvilke erfaringer har I gjort jer – er der sket noget uventet?

• At bruge en fortælling som opstart til at arbejde med fx ler. Historien kan være med til at understøtte det at arbejde med former

• Børnene (4 årige) fik hurtigt styr på grundlæggende teknikker fx pølser og kugler

• Børnene inspirerer hinanden både med at smadre leret og bygge skove

• Blev inspireret af kunstner til hvordan man kan arbejde med ler.

• At børnene tog udgangspunkt i den fortælling som Jane/kunstner have

• Færdigheder med at arbejde med ler

• Andre kollegaer er også blevet inspireret til at arbejde med ler

• At det er interessant at arbejde med disse pædagogiske processer (aktionslæring)

• At et projekt der strækker sig over lang tid (i dette tilfælde 3 måneder, dog med afbrydelser på grund af corona) skaber forudsigelighed for børne og styrker fællesskabet blandt børnene.

Hvad viser de to gruppers logbøger m. noter, fotos, video m.m.?

• Fx billede fra den sidste aktivitet hvor alle børnene sammen skaber et landskab af lerfigurer – alle børn er optaget af processen, de er fordybede og engagerede.

Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og andre LegeKunst- perspektiver fra aktionslæringsmodellen?

• Leg og ler-arbejde gik op i en højere enhed mens børnene lavede ler i den sidste aktivitet

Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?

• Børnene viste hvordan projektet skulle afsluttes ved at fylde en stor fælles plade op med lerfigurer formet på baggrund af det de syntes at de havde lært af Jane

Hvordan samskaber vi?

Hvordan arbejder vi med proces før produkt?

• Vi var bevidste om, at der ikke skulle være et resultat. Der var en god stemning blandt børnene, de snakkede, ventede på hinanden for at få lov til at afprøve redskaber.

• Børnene fået lov til at bestemme hvordan rødhætte ser ud og skal formes i ler

• Selv om børnene havde lavet en fin rødhætte, så blev processen ikke stoppe og udstillet, børnene fik lov til at arbejde videre og så kan det godt være rødhætte endte med at blive en kranbil

Planlægning af de næste aktiviteter i 3. aktivitetsforløb

• Leret og børn skal slippes fri – børneinitieret aktiviteter– hvad for børnene ud af det hvis, de selv får lov til at arbejde med ler?

• Vi skal arbejde med ler på træstammer ikke nødvendigvis på bord

• Pynt med figur og naturmaterialer