PERFORMANCE, FORTÆLLING, TEATER, KUNST, LEG, KULTUR, SAMSKABELSE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Skibet

Snudefortælling: Børnehuset Skibet (2022)

I Børnehuset Skibet har vi en fast tilbagevendende aktivitet, med at lave teaterforestillinger over forskellige historier, sammen med de børn, der om lidt skal begynde i skolen. Vi er en stor daginstitution, og har hele 3 stuer med børn, der snart skal starte i skole.

Formen har gennem årene fulgt nogenlunde den samme formel, og med efterfølgende visning for forældrene.

I år vil vi igen gerne arbejde med en god historie for børn, men i forbindelse med vores planlægning af det i år, har vi gjort os nogle overvejelser:

Kan vi gøre det på en anden måde?

Kan vi få nye kunstformer og metoder ind over?

Kan vi gøre det med mindre fokus på et slutprodukt?

Kan vi gøre det på en måde så historien åbnes op for børnene gennem afprøvninger inspireret af dramalege, musik og digitale medier – og hvor der ikke er fokus på at ”øve replikker”, men at lege med figurerne.

Kan vi gøre det så det stadig er et stort fælles projekt for 3 stuer, selvom de har workshops hver for sig?

Og kan vi gøre det på en måde der måske efterfølgende kan smitte af på hverdagen.

Og kan vi derigennem lære en måde at arbejde med kunst og kultur på, som kan bruges i nye forløb fremover og som ikke er låst fast i traditionelle former.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har oplevet at få rigtig meget god inspiration fra alle kunstnerne. Det har været godt at kunne få så bredt et input. Det var et godt samarbejde, hvor vores løbende diskussioner efter hver workshopdag har givet en masse god pædagogisk og kunstnerisk refleksion.

Vi har også oplevet at kunsterne har været glade for forløbet, og ikke mindst det at kunne få lov at samarbejde som kunstnere.

Energien mellem børn og kunstnere har været god, og det har givet en masse god inspiration tilbage til kunstnerne.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Formen har været enkel, trods de mange forskellige slags kunstneriske input. Der blev vist noget til børnene og derefter var det op til dem at afprøve og lege sådan som de havde lyst til. Det blev dermed til børnenes egen udgave af Otto er et næsehorn.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Foreløbig har vi mest oplevet at børnene under aktiviteterne legede med andre end de plejede. Men i princippet var det jo en fælles leg, hvor alle helt naturligt legede sammen. Om det på sigt kommer til at betyde noget i forhold hvem der leger med hvem, kommer vi nok ikke til at opleve, da børnene om et øjeblik skal starte i skolen.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er endnu for tidligt at sige, men vi oplever at have en masse nye muligheder i forhold til kunst og kultur som vi glæder os til at bruge i nye aktiviteter.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

De har givet os stor erfaring med nye måder at samarbejde på tværs af børnegrupper, pædagoger og udefrakommende. Det har givet os en anden måde at arbejde med projekter, særligt projekter hvor der er et tema, men hvor vi også gerne vil have at der kan være åbne dagsordener.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har været en meget spændende proces for kunstnerne. Ud over god erfaring med at arbejde sammen med børn og pædagoger, har det givet meget nyttig erfaring med hvordan man kan samarbejde om at lave projekter hvor kunstarter blandes. Og det har givet nyttige samarbejdsrelationer mellem dagtilbud og Vejle Musik og Kulturskole, som skal prøves ved nye lejligheder. De sidste er meget vigtig i forhold til at styrke det pædagogiske arbejde med kunst og kultur.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Nye måder at arbejde med fortælling, drama, musik og digitale redskaber.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil lege videre med de ting vi har lært. Dels for at prøve det som noget vi gør i hverdagen. Dels for at se om vi kan bruge det i andre sammenhænge og i forbindelse med andre temaer.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At vi ikke gør de ting som vi har lært til ”faste” lege, men bevarer det undersøgende og eksperimenterende i legen med kunst og kultur.