BILLEDKUNST, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KULTUR, KUNST, DANNELSE, LEG

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Mariehønen

Snudefortælling: Børnehuset Mariehønen (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Fordybelse er undringspunkt.

Der er sket meget ift. fællesskaber og relationer.

Der er sket meget børnene imellem. De leger mere på tværs.

Selve det at samskabe:

I dag har vi gravet kanaler, lavet kæmpe sø, lavet både, sejlet med dem.

Man må godt grave, lege med vandet … så bygger de videre på legen. Den voksne stiller spanden, de tager den og finder ud af hvordan vandet løber .. fedt at se at de legede løs uden at vi ”blandede” os ret meget.

Børnene tager bedre i mod, de er blevet friske på at lege med mudder.

Vi havde haft et par gange hvor det var rigtig koldt og hvor de så ikke rigtig ville, sagde det var kedeligt (fordi de frøs). Vi prøvede at få dem med på en ny måde.

I dag: vi lod gruppe 1 være og lod gruppe 2 komme ind. Flow, flydende overgang.

Fedt at se T. der før ikke gad og græd. Tit står han og kigger og går væk. I dag helt fordybet, hyggede sig.

Smukt at se hvordan børnene tog over.

Anderledes: vi fandt på lidt nye ting, skabte rammerne først, så kører det og børnene kommer med og flowet opstår.

Går fra kunst til mere leg. Fordybelse. En kunst at få det til at blive sådan. Skønt med den barn-voksen-kontakt der opstår i det praktiske arbejde. Vi har ikke travlt, man kan være med på mange måder.

Som voksen har man det dejligt fordi man ikke skal rette hele tiden. Som voksen ikke skal tænke over hvad de må og ikke må.

Da vi var på Legepladsen første gang var vi bange for hvad kollegaerne ville sige.

Der mangler legekroge på legepladsen. Det kan være svært at holde fokus.

I dag var børnene en stor gruppe, de samskabte.

Hvad gjorde i anderledes? Var med sammen med børnene, mere afslappede og modige, vi slap den og var med, vores ro får det til at ske.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Både børn voksne: hvad må vi, hvad må vi ikke. Efter et par gange slipper vi det og så sker der noget andet.

Når vi har sat rammerne: når de er klare bliver det samskabende. Fx Bo finder på noget børnene får lov til at bestemme hvad der skal ske. Hvis det går i stå inddrager vi det de fandt på og hjælper legen lidt videre. De føler at deres input kommer med videre i legen.

De må gerne bruge gynger og rutschebane, selvom vi laver noget andet.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Ja det gør de. Barn der ikke kunne fordybe sig er næsten den der er allermest med, fordyber sig og kommer med sammen med de andre.

Børnene har lært hinanden at kende og er blevet venner, leger sammen. De voksne har lært hinanden bedre t kende. Jeg føler mig helt tryg ved at lave tingene sammen med jer.

Både x. og y. legede sammen, normalt ville de aldrig opsøge hinanden. Det gør de også uden for LegeKunst nu.

Eksperimenterende fællesskab hvor de eksperimenterer sammen.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi er blevet mere frie og afslappede.

Åbnet øjnene for hvad vi kan gøre på legepladsen. Jeg er sikker på at vi kan føre mere af det ud i livet.

Øjnene op for relationerne.

Hvad det betyder at vi er med. Øget kvaliteten af legen at vi indgår på nye måder.

Birgit: bevidstheden om egen rolle har udviklet sig meget.

Det fylder at der blandt personalet er noget med at man bliver nervøs for hvor man må gøre tingene, fx grave et hul på legepladsen.

(2 x 12 børn i hver gruppe: lillegruppe og mellemgruppe.)

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Fantastisk at få lov til at afprøve, reflektere, gøre noget andet/mere. Det at få sat ord på hvad der fungerer og ikke fungerer. Når vi taler om det bliver det også nemmere at huske det. Iagttage, formulere, skrive ned. Giver mulighed for at udvikle. Både praktisk og fagligt. Også det med fokus på enkelte børn. Hvis vi ikke fik lov til at tale om det ville vi ikke nå at tænke over det, ville være videre. Det har fx gjort at vi har taget stilling til hvad kan vi gøre for T. og sørger for at han kommer bedre med næste gang.

Man kan altid tale mere.

Største udfordring er at få skrevet tingene ned.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Birgit: rigtig meget. Super godt samspil. Givet glæde og næring, har følt I gerne ville tage imod. Kan godt lide at tage nogle kampe.

Er ved at uddanne mig til kunst terapeut. Vil gerne bruge projektet her i en opgave. Der er mange facetter. I terapeutsprog: det har været helende både for børnene og de voksne.

Bevar det autonome: have glæden ved at gøre tingene, slippe kontrollen, i rammerne kan det frie ske.

Rart at det ikke skal munde ud i noget bestemt.

Heidi: Birgit kommer med et andet blik. På et tidspunkt overtager man det blik. Får øjnene op for at tingene kan ændres.

Bo: når man starter får man at vide at det må man og det må man ikke og det er svært at bryde/lave om på.

Man skal virkelig arbejde med at være i de langsomme processer, at man ikke skal videre og videre.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Have det her til at fortsætte, hvordan vi får etableret det her i huset: legen og fordybelsen. Uden negative kommentarer.

Heidi: jeg sagde en dag på legepladsen at jeg synes der er mange nejer på legepladsen.

Bo: en dag da en kollega sagde nej til et børne initiativ spurgte jeg min kollega hvorfor hun sagde nej/stoppede legen.

Xx: børnene spurgte om de måtte tage sko og strømper af. Jeg sagde ja, men I skal blive i sandkassen for der var det varmt. Vi stoppede det så da vi skulle hjem og det var andre voksne der tog over.

Spændende hvad det gør for børnene når de får mere medbestemmelse. Det giver os en anden relation med børnene.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Finde pladsen hvor vi kan gøre tingene. Her må det gerne være. Fx: plexiglas på hegnet som man gerne må male på.

Eva: måske få ideer fra børnene.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Man ser hvad der sker og vi kan ikke gå tilbage …

Det startede med at være lidt angstprovokerende og handlede meget om det praktiske. Det fylder ikke nu.