BILLEDKUNST, FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE, SAMSKABELSE, LEG

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehuset Mariakringlen

Snudefortælling: Børnehuset Mariakringlen (2021)

Vores samarbejdspartner og LegeKunst gruppen:

• Jakob Tækker, billede og animationskunstner.

• Johan Bundgaard Nielsen, ph.d.-studerende DPU.

• Jane Hooge, lektor, KP København.

• Joan og Camilla, pædagoger i MariaKringlen.

• Ida Wettendorff, børnekulturkonsulent i Helsingør kommune.

• Eva Meyer; Legkunst ambassadør i Helsingør kommune og leder.

• Sanne, leder i MariaKringlen.

…. Men så kom 1.bølge af Corona.

Det betød at hele projektet blev sat på pause sommeren over, og da vi endelig kom i gang måtte vi dele børnegruppen stuevis. Vores hverdag var en anden og blev meget opdelt, både inde i huset, og på legepladsen.

Vi havde en fælles forståelse for projektet; men forskellige perspektiver:

Jakobs perspektiv var billedkunst. Pædagogernes var om børnene fik styrket nye kompetencer, som de kunne bruge i hverdagens venskaber. Johan så på ” inspiration til børns fantasilege”, hvordan pædagoger påvirker børns kreative og fantasifulde leg. Jane var optaget af: ”pædagogens rolle i børns møde med kunst og kultur”, hvordan pædagogen kan gives mod og kompetencer til at inddrage kunsten i det pædagogiske arbejde.

Mit som leder var, fokus på processen og ikke produktet. (deltog desværre kun sporadisk i evalueringer mm. Ikke i hverdagen) Men selvom vi havde forskellige perspektiver lærte de VOKSNE at bruge hinandens kompetencer, De lærte at SAMARBEJDE og SAMSKABE. De spillede hinanden gode. …” Vi er et godt team!”.

Dage med LegeKunst var dage med højt til loftet, mange grin, højt humør og Aha – oplevelser for de voksne. De voksne hyldede fælleskabet, og når de voksne der er omkring børn gør det, sker der det, at børnene gør det samme. De første 5 gange hvor Jakob stod for input, var der fokus på samarbejde to og to, eller flere sammen. F.eks. At få en petanquekugle med maling til at trille i en stor kasse. Børnene samarbejdede og skabte et smukt kunstværk.

Børnene lærte at blande farver, og blev meget optaget af det. Eksperimenterede med farve på legepladsen; alle legehuse fik nye farver. De skabte gipsaftryk af huller i sandkassen og lavede aftryk af ting på legepladsen. Pædagogerne blev udfordret på, og øvede sig i, at slippe kontrollen, og få øje på hvor aktiviteten førte børnene hen. De fik større fokus på at følge børnenes spor. De lod sig rive med og fordybe sig, at være i Nu’et og de lærte at alt behøves ikke have et mål, et slutprodukt. Børnene fik mere medbestemmelse.

Pædagogerne blev optaget af, hvordan de brugte deres kommunikation ift. At spørge ind til, hvad børnene havde fået ud af dagens LegeKunst.

Der kom et nyt sprog for det at blande farver.

Som Johan blev spurgt:

En 4 årig dreng: ” Hej, er du kunstner?”

Johan: ”Nej det er jeg ikke, det er dig der er kunstneren”.

Og sådan gik det til at alle små og store, der deltog i Legekunstprojektet blev kunstnere. Børnene fik et stort udbytte at LegeKunstdagene, de fik mere mod og lyst til kreative aktiviteter, når der ikke er et slutprodukt. Det skabte mere ro og flow hos både børn og voksne. De blev mere undersøgende i deres tilgang til materialet.

Vores undringspunkt lavede vi om undervejs, da vi blev mere optaget af:

Fælleskabet, samskabelsen og samarbejdet. At frisætte os selv, både børn og voksne. Men det vigtigste af alt, vi fik for en stund nye venner. Tak til Jakob, Johan og Jane.

På vegne af MariaKringlen, Sanne Ingemann Andersen.