LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, MUSIK, DANS, KULTUR, FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Mælkevejen

Snudefortælling: Børnehuset Mælkevejen (2022)

I Børnehuset Mælkevejen har vi følgende undringspunkter:

Vi er nysgerrige på, hvordan vi ved hjælp af simple redskaber f.eks. sangkufferter, kan give musikken mere plads i huset, således musik bliver en naturlig del af hverdagen på alle stuer.

Vi er ligeledes nysgerrige på, hvordan de deltagende børn og voksne sammen kan implementerer viden fra projektet ind på alle husets stuer, og om der bliver dannet nye legerelationer på tværs af huset.

Vi har i vores projekt samarbejdet med kunster og musiker Viggo Steincke.

Mælkevejen er et mangfoldigt hus med 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn fordelt på 6 stuer. Vi har valgt at alle stuer skal være repræsenteret i projekt Legekunst. Der har derfor deltaget 4 børn og 1 voksen fra alle stuer.

I børnehaven har vi oplevet, at børnene på tværs af de 4 stuer har været fælles om musikken. Alle børnene har oplevet at være en del af et nyt aktivt fællesskab, hvor alle har bidraget til at skabe og gøre erfaringer sammen. Viggo har været god til at gribe dagen, og følge børnenes spor ud fra, hvad børnene er optaget af samt børnenes initiativer. Viggo har ikke tidligere prøvet at have 16 børn i en gruppe, men det er forløbet meget roligt, der har været en god stemning og en god styring.

Børnene har taget nye sange fra projektet med ind på egne stuer, hvor de har gået forrest til f.eks. børnemøder med at lære de andre børn både fagter og tekst til de nye sange, hvilket har givet øget selvværd hos den enkelte.

”En af pigerne spørger tirsdag, da vi spiser madpakker, “er det i morgen, at vi skal til “spillekunst”. Den voksne siger, at det er i morgen og spørger pigen, om det er fordi hun glæder sig? Pigen smiler og siger ja.

Til børnemødet næste dag spiller og synger vi ”hvis du ser en elefant”, og der laves fagter hertil. Pigen er med til at lære de andre børn sangen – og er meget stolt! Hun er meget optaget af det.”

Vi har gennem hele projektet oplevet, at de stille børn har forandret sig, til at deltage mere aktivt i forløbene. De spiller både på instrumenter og synger med på sangene, og alle har fået modet til at står frem foran de andre.

”En solstrålehistorie: En pige, som plejer at være meget tilbageholdende, når der er voksne hun ikke kender, åbnede sige allerede fra dag to i projektet😀”

I løbet af projektet har Mælkevejen skrevet deres egen sang, som er blevet digtet af børn og voksne sammen. Børnene har spillet på forskellige instrumenter til sangen, og sangen skal nu udbredes til alle børn og voksne i huset.

I vuggestuen har børnene udviklet sig rigtig meget: De første gange sad børnene helt tæt på den kendte voksne uden at være aktiv deltagende. Allerede tredje gang var alle mere modige og deltog aktivt fra start til slut. Børnene har udviklet sig meget individuelt, og alle har til slut stået frem foran de andre og spillet på et instrument. Personalet har i samarbejde med Viggo lagt vægt på at indholdet i legekunstdagene har været kendt for børnene, hvilket alle børn har profiteret af. Børnene har set meget op til Viggo – her er lige en lille snap fortælling:

”Legekunst er lige startet, og alle børnene er meget opmærksomme og lytter til, hvad Viggo spiller. Viggo holder en lille pause, og inden han starter op igen med at spille, siger han “ jeg smøger lige ærmerne op, inden jeg begynder”.

Med det samme begynder børnene at smøge ærmerne op, og Viggo kan ikke begynde før alle har fået ærmerne smøget op!”

Det pædagogiske personale er fortsat nysgerrige på/vil arbejde videre med at færdiggøre Mælkevejens egen sang. Både denne og andre sange fra projektet, vil vi tage med til husets morgensang. Her vil alle børnene fra Legekunst vise sangene med instrumenter, og derved vise de andre børn, hvad de har lært.

Alle stuerne vil ligeledes arbejde videre med musik på de enkelte stuer. Her vil børn og voksne fra projektet gå forrest, og stuernes sangkufferter vil blive opdateret og vil fremover være en væsentlig del af dagligdagen.

Mælkevejen har været meget begejstret for projektet og samarbejdet med Viggo. Viggo udtaler, at han har set en stor glæde og involvering i projektet fra alle børn og voksne. Mange børn har flyttet deres grænser og Viggo har erfaret, at det giver et andet udtryk, når de voksne også bliver involveret i musikken.

Jeg har gennem deltagelse i legekunstdagene oplevet, hvor meget glæde, udvikling, læring, fællesskab og dannelse der er sket for alle børn og voksne. Vi glæder os til at arbejde videre i huset, brede projektet ud i hele huset, og vi håber at vores veje krydses med Viggo igen i fremtiden.