LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST, KULTUR, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, DANS, MUSIK, UDELIV, FORTÆLLING

REGION: Hovedstaden
KOMMUNE: København
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehuset Land og by

Snudefortælling: Børnehuset Land og by (2021)

Hvilken undren havde I formuleret i jeres SNIP?

Tanglopperne er en gruppe, som har udfordringer med støj og høje lyde. Børnene trænger til at mærke sig selv og de andre børn i børnegruppen. Et fokuspunkt fra vores side vil være dynamikken i børnegruppen. Vi skal vække deres bevidsthed om støj, og hvilke konsekvenser det kan have for de andre børn, og hvordan vi kan bruge lyde i forskellige sammenhænge på en positiv måde, og hvordan vi i fællesskab kan bruge det positivt. Endvidere koble dannelse til støj.

Muslingerne er en harmonisk gruppe, som består af lige mange drenge og piger. De er en nysgerrig og undrende gruppe børn, som nyder at udfordre tilværelsen. Samtidig er de også ved at finde deres plads i gruppen, da de store børn er startet i skole.

Vi har derfor følgende spørgsmål:

Hvordan kan vi bruge børnenes energi og nysgerrighed?

Hvordan er forløbet gået i forhold til jeres undren?

Hvordan har I grebet forløbet an?

Børnemøde: Hos Land og by

Samling på Land og By – Introsang

Snakke med børnene om:

• Hvad er kunst?

• Hvad er leg?

• Hvad er musik?

Musikmuseet medbringer 1-2 genstande, som bruges i samlingen

I mellem:

Samle materialer

Bygge instrumenter ud af spande, dåser, flasker

Møde 1: Hos Land og by:

Introsang

Udendørs – på legepladsen

Amanda laver Stomp med børnene

Børnene medbringer noget, der kan lave en lyd

Møde 2: Hos Land og by:

Introsang med egne instrumenter

Dirigentleg

Kongens efterfølger med rytme og krop

Finde lyde med trommestikker  fri leg

Refleksion over første og andet møde:

På første møde lavede Morten (forsker) en rytme, og børnene blev i undersøgelsen af instrumenterne længe. Først orienterede de sig i instrumenterne, og derefter fordybede de sig i dem. De udforskede og fordybede sig længe – også selv om der kom en sur nabo. To piger opsøgte Morten, som lavede rytmen, og ville gerne lave et band. Det udviklede sig til en leg for pigerne.

På andet møde blev introsangen gentaget i begyndelsen og børnegruppen sluttede også af med den men med deres egne instrumenter. Instrumenterne fra Musikmuseet gik igen fra første til andet møde. Børnene brugte de ”rigtige” instrumenter til en dirigentleg. Børnene var meget koncentrerede omkring legen. Bagefter gik børnene på legepladsen, hvor de legede kongens efterfølger med rytme og krop. Der var meget tale om styrede forløb/leg.

Mette (pædagog) fungerede indenfor som den, der uddelegerede/deltog/vejledte, og udenfor som den observerende og støttende. Da børnene skulle finde lyde i naturen med trommestikker, blev det mere til fri leg, og Mettes rolle skiftede, så hun nu var med til at undersøge sammen med børnene.

Tredje møde: På Musikmuseet

Flere af børnenes lege i spil?

• Finde eget instrument i udstillingen (børnene medbringer deres instrument)

• Spille – dirigentleg

• Et eventyr, som vi kan sætte lyd til. (Mette finder et eventyr)

• Prøve de elektroniske instrumenter

• Spise madpakker

• Afslutning

Refleksion over arbejdet med vores undren:

• Der var mange rammesætninger i løbet af dagen. Ville gerne have brugt mere tid på historiefortællingen. Vi kunne have byttet rundt på elementerne, så der var mere tid til spil selv og mindre tid i udstillingen.

• Den dreng der har haft svært ved at deltage i hele forløbet var tryg i rammesætningen – introsang, gennemgang ved montrer gik godt, men han havde svært ved deltagelse ved omnien. Mette hjalp.

• Den pædagogiske rolle ændrer sig og bliver mere irettesættende og mindre deltagende, når de er gæster på museet. Svært med rum, hvor man må prøve + udstilling.

• Mette har arbejdet med koblingen til projektet, når hun har arbejdet med børnene – nævnt de samme ord, introsang, italesættelser, inddragelse, byg selv instrumenter som bro og værdsætning af instrumenter ved besøg.

• Billeder af instrumenter, som Amanda (underviser Musikmuseet) trådte på, var en svær leg for børnene, fordi de ikke kunne se billederne. Bukke Bruse havde genkendeligheden, de skulle bruge kroppen, stemninger, bruge instrumenter på forskellige måder. Der er tale om rammesætning, men et frit udtryk. En larmende dreng kunne sagtens spille stille, når stemningen krævede det.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk?

Helt fra starten af forløbet har børnegruppen og pædagogerne arbejdet med at bygge deres egne instrumenter. På det første møde på Musikmuseet havde børnene deres instrumenter med, og på turen rundt mellem de udstillede instrumenter kunne børnene genkende deres egne. Det gav dem ejerskab, at de kunne forbinde deres eget instrument til de udstillede instrumenter.

Hvilke forandringer har I oplevet og evt. registreret i jeres snap-fortællinger?

• Under forløbet ændrer Mettes rolle sig fra den, der har fokus på ro/orden til den, der er med til at lege og undersøge med børnene.

• Nogle børn er mere aktive siden sidst – den frie ramme giver mere deltagelse. Mette understøtter et enkelt barns deltagelse og gennem hendes relation til ham ved hun at hun kan trække på fx fjol, leg.

• Når børnene er i rundkreds, er der mere fokus på deres deltagelse, og derfor er der nogle børn, der trækker sig.

• Amandas (underviser) måde at indtage rummet på medfører, at børnene er trygge, de går med hende og de er nysgerrige på, hvad der skal ske.

• To drenge, som ved første møde havde svært ved at deltage, vil gerne finde lyde og også gerne vise den frem for resten af gruppen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

For tidligt at sige noget om, men undervejs i forløbet begynder de børn, der ellers ikke deltager at deltage.

Mange forskellige dannelsesbegreber i spil:

• Opførsel – være et nyt sted

• Almen viden om musikinstrumenter

• Åbne verden og finde sin plads i verden – hvem er jeg? Hvordan udtrykker jeg mig? Instrumenterne er magiske.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Under forløbet ændrer pædagogens rolle sig fra den, der har fokus på ro/orden til den, der er med til at lege og undersøge med børnene.

Pædagoger på udebane – samme roller, leger med når der er plads til det. Vi er det faste anker i forhold til disciplinering og støtte.

Hvordan har jeres samarbejde været?

Hvordan vil I bruge erfaringerne i det videre arbejde?

Undren: Hvordan kan Stomp – uderummet understøtte de børn, der har god energi?