LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE, DRAMA, BILLEDKUNST, TEGNING, MALERI, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Hovedstaden
KOMMUNE: København
FORLØBSÅR: Efterår 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Krummerne

Snudefortælling: Børnehuset Krummerne (efterår 2022)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

C: Den har været rigtig god, med en god og tydelig rollefordeling af indtryk og udtryk. Jo er kommet med det faglige input omkring processerne,

L: er helt enig og også i samskabelse med børnene.

J: er også enig. Det har virkelig været berigende at få jeres syn på og indblik i museumsverden og den pædagogiske verden. Det har været en rigtig god oplevelse.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

L: den gruppe vi har haft med, har været ustoppelige. De har medvirket hele vejen, både på museet og i udflytteren.

C: alt vi har lavet har været med henblik på at inddrage børnenes perspektiver in the act – hvor var de, hvornår skulle de fanges ind. Snebolde rullede når godbidderne blev kastet af C og L. I udflytteren var en del af didaktikken en opstart med børnene før og undervejs i forløbet.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

L: de har leget arkæologer siden og gunner gås – arkæologteamet med simpelt udstyr, som de bruger flittigt. De yngste lærer af de ældre, som har været med på forløbet.

Vi har kørt det som tema i hele gruppen, så der er en fælles reference i gruppen og kan byde ind i de lege, som er opstået. Ikke kun i LegeKunst gruppen.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

L: I høj grad inspireret af C i denne proces, men også at give børnene flere oplevelser af denne slags. Og samarbejdet har også inspireret til andre samarbejder. Oplevelsen på museet var meget givtig både for børn og voksne.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

L: altid fan af fælles faglig refleksion, men det kan blive for omfangsrigt.

C: tiden til at stikke hovederne sammen er vigtige, men mest det at kunne berige hinanden med vores fagligheder. Dokumentationssporet i LegeKunst er for omfattende. Kravene er for omfattende. L er enig. Det der har været givtigt er tiden med børnene.

J: Når vi reflekterer sammen, så bliver man skarpere på at forstå praksis og de 10 min efter hvert forløb har givet meget. Der kommer små guldæg ud med flere forskellige perspektiver omkring børnene.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

C: har fået meget ud af LegeKunst. Praksis og målgruppe er ikke ny, men at arbejde med den samme gruppe børn i lang tid, har givet rigtig meget. Samarbejdet med L har også givet meget om deres fag og praksis. Forskerens bidrag har også givet rigtig meget.

J: har prøvet af være i aktionslæringspraksis for første gang og er kæmpe fortaler for samskabelsesprocessen mellem ligeværdige mennesker med hvert vores perspektiv. Har været nysgerrig på hvilke tilbagemeldinger hendes udmeldinger omkring teori ville give. Har kastet sig ud i det med de teoretiske briller på praksis. Har hele tiden øvet sig i at koble teori med praksis. Det har været meget spændende. Skriver artikel om forløbet nu. Har nydt tiden med børnene.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

L: Vi fortsætter. Vi kan godt lide denne her form og vil gerne have mange flere små emneforløb med det legene og æstetiske perspektiv. Vi vil meget gerne mere ud af huset og få oplevelser, som vi kan bruge i vores lege og udtryk.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

L: vil gerne bruge vores egne undersøgelser oppe i udflytteren inspireret af LegeKunst eller museet.

C: Arbejder med det hele tiden på museet. LegeKunst skiller sig ikke meget ud fra praksis, men har været optaget af et evt. lydspor inspireret af forløbet med krummerne. Udforske endnu mere hvordan man kan være på museum set med børnenes perspektiv. Rammesætning kontra at følge børnenes initiativer. Nogle opgaver er gået videre i praksis.

J: skal udvikle uddannelse og lære at forske. Har trukket på LegeKunst ind i jobbet – har lavet en undervisning, der hedder integration af forskning i undervisning. Her er LegeKunst oplagt og relevant. Undersøger hvordan kan man bruge æstetiske læremidler til at understøtte fx sprog og kommunikation? Hvordan lærer man bedst?