MUSIK, UDELIV, ÆSTETISKE PROCESSER, LEG, FÆLLESSKAB

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Kølvrå

Snudefortælling: Børnehuset Kølvrå (2022)

Har det pædagogiske miljø ændret sig:

Vi har fået nogle konkrete aktiviteter både via lege kunst i forløbet i de 2 grupper mariehønsene og via kunstnerisk værksted for alle personaler i huset.

Vi har fået konkrete aktiviteter – sange og sanglege.

Vi har fået ideer til hvordan vi kan lade børneperspektivet blive større i vores musiske aktiviteter. Og skabe fællesskaber, hvor alle børn kan deltage uanset udviklingsniveau.

Vi har fået nogle let tilgængelige ”instrumenter” ved at vi gennem forløbet sammen med børnene har havet raslehøner og trommestikker. Vi har indkøbt sorte murbaljer som vi kan bruge som trommer – til både ude og inde. Vi har gennem forældrenes bidrag samlet vandflasker som vi bruger til at tromme rytmer med både ude og inde.

Leger børnene andre lege og med andre , end de plejer:

Vi ser tegn på, at børnene bruger de sange og lege de lærer i lægekunst – i deres spontane leg. F.eks. halelegen, hvor der er en sang til. derud over så bruger de brudstykker af sangen i legen på legepladsen f.eks. gi en chance ambulance, virk med numsen – vrik med numsen osv. Hvor de voksne griber og bakker op i et samspil og udvider.

Børne bruger scenen (som er en af vores shelters) til at vise for hinanden. f.eks. give et nummer på guitar skovle – hvor der sidder andre børn som tilskuer. De voksne har også brugt scene sammen med børnene – derved givet børnene ideer til nye lege og bakket op om dem, når de har spontant leget på scenen.

Handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før:

Vi har brugt aktiviteterne i sang og musik, som en del af ugeplanen – og udvidet vores repertoire i det vi i forvejen have på af aktiviteter.

Vi har brugt aktiviteterne og dele af aktiviteterne ude på legepladsen sammen med børnene. Guitar og rasleæg har også været med ude på legepladsen.

Guitaren har også været med ude på terrassen til eftermiddagsfrugten – eftermiddags jam – det kunne vi godt gøre mere af og se hvad det kan tilføre vores eftermiddagsfrugt, som kan være præget af uro, da mange børn er samlet enten i fællesrummet eller ude på terrassen.

Vi har kommende fokus på at skabe lege – hvor der er mere fokus på fællesskab og åbne lege – hvor børnene giver plads til hinanden. og siger mindre nej til hinanden/bestemte børn. Lege hvor rollerne ikke er så kompliceret og giver plads til ALLE børn. Her vil vi bruge nogle af de redskaber vi har fået særligt om eftermiddagen på legepladsen, hvor der er fokus på børneinitieret lege. F.eks. scene – spille med flasker og på spandet trommer osv.

Vi vil have kopieret Halfdan Rasmussen rim og remser op i madpakkehuset – så de er synlige for børnene og giver ideer til at lege med sproget. Fokus på den sproglige udvikling hos børnene – i barn barn relationerne og i voksen – barn samspillet.

Taler det pædagogiske personale anderledes om leg, dannelse kunst og kultur:

Vi tænker det som et læringsrum for at skabe mere ”åbne” legemiljøer – hvor alle børn kan deltage uanset udviklingsniveau. At børnene får et bredt log mangfoldigt læringsmiljø, hvor de bliver præsenteret for f.eks. musik, sang, instrumenter og hvad det kan bruges til – og se hvordan børnene oplever at kunne tage det med sig og bruge det i deres børneinitierede lege og ideer.

Hvordan har i oplevet samskabelsen med kunstneren:

I samarbejdet med kunstneren har der været meget fokus på selve aktiviteterne og lære at synge sangene og spille sangene f.eks. på guitar. Det var ikke helt sådan vi havde tænkt det – da fokus var STOPM og let tilgængelige instrumenter uden for på legepladsen.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget:

Børneperspektivet er blevet inddraget ved at børnene f.eks. selv har fundet på noget input til sangene, valgt instrumenter.

Den del vil vi være mere undersøgende på at kunne udvide.

Rammen har været udfordret i forhold til at skabe inklusion og ramme nærmeste udviklingszone ved alle børn. Der er børn som har vist tegn på, at vi ikke ramte deres nærmeste udviklingszone.

Men vi tænker, at når vi bærer læringen og aktiviteterne over i den ramme vi gerne vil bruge STOPM tiltagen til. Eftermiddagen på legepladsen – så bliver der mere plads til alle børn – og at man som barn kan gå til og fra. Så er det vores opgave af differencer, så alle børn bliver nysgerrige og søger aktiviteterne ude på legepladsen.

Hvordan er der blevet arbejdet med aktionslæring:

Der er blevet arbejdet med aktionslæringen gennem, at vi først gav følgeskab til kunstneren og derefter overtog procentvis som beskrevet i projektet er gået mere og mere foran.

De 4 første gange var der en tydelig fordeling mellem kunstner og pædagogerne – det fungerede fint og det var nemt at følge og få optaget video og taget billeder.

I forhold til at rammen primært var sang og musik inden for – var formen normeringsmæssigt udfordret.

Der var kun 8-9 børn i hver gruppe med en pædagog og i vores normale aktiviteter vil det sagtens kunne fungere. Men med at få optaget/dokumenteret og processen med at tage over – blev den del udfordret.

Det er meget at skulle have omsorgsrollen, fange alle børnene og f.eks. spille guitar og styre og inddrage børnenes perspektiver osv. – lære nyt som pædagog. Samtidig med kunstneren bidrager og byder ind – der hvor kunstneren oplever der kan justeres – så læringssituationen bliver parallelt her også.

Alt i alt meget at skulle forholde sig til og samtidig kunne skabe læringsrummet for børnene. Jeg var med sammen med Lasse – og havde dokumentationsrollen. Ressource pædagog var sammen med Ida – så der også her var 2. En gang var Ida alene med forløbet sammen med kunstner og der viste det sig tydeligt – at det var en udfordring at få en god proces/læringsforløb.

Så vores læring og ideer – skal transformeres til de rammer vi reelt har til rådighed – på legepladsen om eftermiddagen. Og kvalificere vores sang og musik om formiddagen i de rammer vi har til rådighed her.

Det har været fint at arbejde med aktionslæringen – hvor Lasse og Ida har prøvet nogle af ideerne af sammen med børnene mellem forløbene/dagene med kunstneren.

Der hvor det bliver svært er i samarbejdet med kunstneren – hvor der er et skifte fra at kunstneren går foran 100 % til de 75 % osv. Der sker noget i rollerne som ikke altid spiller sammen – måske brug for en tydeligere forventningsafstemning.

Hvordan vil vi bruge erfaringerne det videre arbejde og hvad er vi fortsat nysgerrige på:

Der en transformations opgave i, at vi gerne vil skabe læringsmiljøer med STOMP perspektivet, som er let tilgængelige særligt på legepladsen og for alle børn. Der har vi fået nogle delelementer, som vi skal have ”masseret” ind i vores hverdags læringsmiljøer – særligt på legepladsen.

Hvordan kan vi gøre det til en del af legepladsen og gerne uden ”det” skal tages frem. Men i stedet, at ”det” er tilgængeligt for børnene i deres børneinitierede lege. Spille på spande, spille rytmer med flasker, rim og remser sættes op i madpakkehuset og i læsehjørnet med sækkestolene på terrassen. Bruge shelter som scene osv.

Hvordan ser det ud? Sådan et ude/legepladslæringsmiljø ? Dette er vores fokusområde, at få ideer til og skabt i nærmeste fremtid. Har i en kunstner der praktisk kan hjælpe med at ”bygge” dette op, så skal man være velkommen?

klik på billedet for at se i større udgave