SØGEORD

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Hånbæk

Snudefortælling: Børnehuset Hånbæk (2022)

I børnehuset Hånbæk er der mange forskellige nationaliteter, hvilket betyder at mange af vores børn har flere sprog at jonglere med. Vi har også dansktalende børn med forskellige udtalevanskeligheder, hvilket betyder at der altid er meget fokus på den sproglige udvikling. Vi ved at rytme, er en del af fundamentet for udviklingen af sproget og senere hen evnen til at læse og skrive. Vi har derfor været nysgerrige på, hvordan vi ved hjælp af musik og rytmer kan understøtte den sproglige udvikling hos børnene.

En gruppe børn fra vuggestuen og en gruppe børn fra børnehaven har deltaget i forløbet sammen med Natasja, der er musiker.

I begyndelsen, hvor børnene mødte Natasja, oplevede vi en børnegruppe, der var meget nysgerrig på alle de nye sange og rytmikske lege hun havde med og gerne ville deltage. Det blev hurtigt efterfulgt af en genkendelsens glæde og det var tydeligt, at børnene profiterede af gentagelserne.

I vuggestuen har vi haft følgende oplevelser:

Efter forløbets afslutning med Natasja, er det vores oplevelse at børnene er blevet bedre til at kommunikere og give udtryk for, hvad de vil. Hvis der er en bestemt sang de gerne vil synge, er der flere, der enten laver fagterne til sangen eller nynner den pågældende sang. De er blevet gode til at fange sprogmelodien i de pågældende sange og kan derved fortælle, hvad de gerne vil.

Børnene udviser stor forståelse for, hvad vi skal, når Natasja kommer. De kommer alle hen og sætter sig og vil gerne være med

Det er en rigtig god ide, at vi har både en start- og en slutsang, så børnene ved, hvad der skal ske. Vi oplever at flere børns sproglige udvikling blomstre. Eksempelvis en flersproget dreng på 1,9 år, der indtil videre ikke har ytret sig sprogligt – han er begyndt at sige flere ord og tæller 1 – 2 – 3, når vi synger.

Vi vil gerne fortsætte med at arbejde med Legekunst en gang om ugen fremadrettet. Vi har søgt ”Børnekultur-puljen” om penge til at indrette et udendørs læringsmiljø med forskellige instrumenter.

Vi er fortsat nysgerrige på at se, hvordan musik og rytmer har indvirkning på børnenes sproglige og generelle udvikling.

I børnehaven har vi haft følgende oplevelser:

Vi har gennem forløbet oplevet at børnene har udvist interesse for at deltage sammen med Natasja og har været gode til at lære alle sangene og rækkefølgen på sangene. Vi har efterfølgende mange gange kunnet høre børnene gå rundt på stuen og synge sangene enten alene eller i deres lege med andre børn.

Vi kan se, at børn der ikke har så meget ekspressivt sprog, udviser gensynsglæde ved sangene og de rytmiske lege. De har lært fagterne og er godt med på den måde.

Under en dag med Natasja, var der et barn, der forslog ideer til en sang – Natasja greb ideen og foreslog en melodi til sangen. Sangen blev efterfølgende til en fast sang, som under hele forløbet har udviklet sig.

Vi har efter forløbets afslutning med Natasja indrettet et ”musiker – rum”, hvor børnene har lavet deres egne instrumenter – dette anvender flittigt.

Vi vil fortsat have meget fokus på musik og rytmik til vores samlinger, da vi oplever både en glæde hos børnene men også en udvikling af den sproglige bevidsthed – særligt, når de digter og udvikler på deres egne sange. Vi oplever også at urolige børn ved hjælp af musikken, lettere kan finde ro og derved fastholde opmærksomheden.

Vi har i Børnehuset Hånbæk været utrolig glade for at få muligheden for at deltage i Legekunst. Vi kan se, særligt i vuggestuen, at oplevelserne og metoderne spreder sig til de andre grupper, der ligeledes har stor fornøjelse, sammen med børnene at lege med musik og sang og derved skabe grobund for sproglig udvikling.

Pædagogisk leder

Pernille Hjortshøj Andersen

klik på billedet for at se i større udgave