KUNST, KULTUR, LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BILLEDKUNST, SKULPTUR, FORTÆLLING

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Næstved
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Ellebæk

Snudefortælling: Børnehuset Ellebæk (2022)

Hvordan siger vi JA til hinandens idéer.

Hvordan kan vi i Børnegruppen fælles sige ja til hinanden på tværs af børnene indbyrdes, og hvordan sikre personalet åbenhed bland børnene til hinanden, uden at pædagogen er tydelig guidende i denne åbenhed og kontakt, som for nogle børn vil være unaturlig i valget af relationer.

De voksne satte materialer til rådighed, for en ”gemme-fest”.

Børnene talte sammen om hvad og hvordan en Gemme-fest kunne være. Deres inspiration af hinanden, fik en åbenhed mod nye relationer og skabte mulighed for at samarbejde med andre børn, som barnet ikke naturligt ville søge.

Børnene satte selv i gang, og var kontinuerligt i proces på kryds og tværs, og det blev et frugtbart samarbejde. De voksne var i baggrunden og observerede, og bød ind og understøttede processen.

Pædagogen, så sig selv som `materiale-træ´, der blot blev plukket fra, på den fede måde.

Alle børn var aktive, alle var forventningsfulde, og i et fælles flow, med stor begejstring og fællesskabsfølelse, uagtet normale valg af relationer.

Efterfølgende oplevede pædagogen at en enkel dreng, som har været fastlås som ” Ham der slår”, og en dreng som har haft svært ved at holde nære relationer ud. Han byggede et kostume, som alle var imponeret af, han tilbød på egen hånd selv at hjælpe alle de andre, med at lave et til dem hver især. Den side har vi ikke tidligere haft mulighed for at få frem hos netop denne dreng.

Personalet havde på forhånd en usikkerhed på, om det var muligt at være bagved, og ikke skulle guide i relationerne, når nu alle skulle sige JA til hinanden.

Det blev til stor overraskelse for alle, hvordan børnegruppen, blev omdannet til et åben-mindet børnefælleskab.