SØGEORD

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Bangsbo og Skovbørnehaven

Snudefortælling: Børnehuset Bangsbo og Skovbørnehaven (2022)

I Børnehuset Bangsbo og Skovbørnehaven har vi haft et anderledes, hyggeligt og interessant Legekunst forløb med Lars Ditlev, som er skuespiller og dramatiker.

Det har været et forløb, hvor vi desværre har måtte ændre meget på de grupper af børn, som vi havde besluttet skulle deltage. Gennem hele forløbet var vi ramt af en del sygdom, både hos børn og voksne, hvilket betød, at børn faldt fra, og nye børn kom til.

Lars var meget engageret i sit arbejde, og ville rigtig gerne dele ud af sin viden og læring.

De fleste af børnene blev fanget, men pga. udskiftningen i grupperne, var det svært at få alle med, da nogle børn kun havde få gange til, at blive lukket ind i Lars´ univers.

Personalet var fra start meget nysgerrige på processen, og så frem til ny inspiration og nye metoder, ud fra vores snip fortælling, fra personalets tidligere kursus om ”hviskefolket”.

Hvordan kunne de voksne, følge børnenes interesse og følge deres spor, og uden at have fokus på produktet, men i stedet være i nuet og selve processen.

Personalet ville gerne blive bedre til at inspirere børnene til at bruge fantasien, ved at vise vej, og lade børnene prøve sig selv af.

Personalet fik sammen med Lars sat rammerne for projektet, og snakket om metoder, virkemidler, og om det at fastholde børnenes opmærksomhed og troen på, at deres historie var spædende, og at det er dem der bestemmer retningen af historien.

Vi havde valgt, at vi ville bruge naturen og kroppen som læringsrum, da det sætter både det mentale og fysiske i spil.

Sammen med Lars, gik vi i skoven for bl.a. at møde træerne, lytte til dem, sige lyde som dem, ligne dem osv.

Denne proces var anderledes end den måde personalet plejer at gribe det an på, og nogle syntes også, at det var grænseskridende at skulle bevæge sig, og sige lyde som et træ, eller en ting, man ikke kunne se.

Nogle børn var helt med, mens andre kiggede på de voksne, inden de ”turde” at være med, mens nogle få, bare valgte at kigge på og suge til sig.

Gennem forløbet er børnene kommet med små udsagn i deres lege som:

Det var ligesom det der med træerne i skoven.

Kan du huske, at ham der manden sagde, at der boede nogen i hullet i træet?

Det var sjovt at ligge og kigge på skyerne.

Efterfølgende har personalet aftalt, at de på tværs af stuerne/grupperne vil arbejde videre med den erfaring de har fået med sig fra Legekunstprojektet.

Det personalet har oplevet er, at de er blevet mere opmærksomme på, at være mere i nuet, og lade børnene vise vej. At det ikke behøver at være store planlagte projekter, men at de bare skal gribe nuet, være nysgerrige og åbne for det der måtte komme.

Som personalet sagde til Lars. Du er altså lidt mærkelig.

Heldigvis tog Lars det med et smil, men ja, han var nok lidt anderledes, end vi havde forventet. Det kan man også lære noget af.

Pædagogisk leder for Børnehuset Bangsbo og Skovbørnehaven

Mette Hesthaven

klik på billedet for at se i større udgave