UDELIV, FORTÆLLING, DRAMA, BEVÆGELSE, MUSIK, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Ålsgårde Børnehave

Snudefortælling: Børnehuset Ålsgårde Børnehave (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Meget lærerigt at være sammen med kunstner, Lars og børn – børnene ved nå vi går i gang med LegeKunst.

Kollegaer er kommet tættere på hinanden.

Som ny medarbejder i huset – dejligt at være med i et ligeværdigt projekt.

Vi er her i forskellige roller og interessant at være i mødet / samskabelsen sammen.

Det er afhængig af at vi engagerer og reflekterer og giver os selv lov til at være i processen.

Pædagogernes kendskab til børnene i praksis niveau og vores forskelligheder, tænkes ind i organiseringen.

Pædagog ser at alle børn yder ind og vil gerne være med til at udvikle legene.

De har lov til at præge legen. Det oplever at alt er tilladt, kun lidt styret, det drejer sig om at bidrage.

Alle bidrager ind i rammen.

Kunstner ligger op til samskabelsen – og at være åbne for hvad der sker og at det sker i fællesskabet.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi siger:

”I skal selv vælge hvad I vil være – brug det vi har valgt – . det var godt du valgte det – det var lige det vi manglede”

Det er nyt og de griber invitationen fra os.

Vi valgte at bruge deres ideer i alle lege og det var de rigtig glad for.

De blev mere deltagene og frie i legen.

Mange børn har oplevet at deres initiativer bliver taget alvorligt og at deres bidrag bliver taget med i legene.

Mange børn deltager aktivt og leger videre på de samme lege, på andre tider af dagen og inviterer nye børn med i legen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

De leger meget mere sammen og inviterer nye børn med i deres fælleslege.

Vi har et barn som ikke er med i fælleslegene og sidder alene og synger. Han oplever at han er med alligevel, bare ikke aktivt, men det kan vi se i de efterfølgende lege og snakke han har med medarbejderen.

Flere af børnene har mange snakke passe på insekter. Tager eks tissemyre med hjemmefra.

Leger bedre ud over hele dagen, de er blevet bedre til fællesleg

Optaget af at lege, de har ikke tid til at være ked af det. Færre konflikter.

Vil lege og være med i fællesskabet.

De voksne er blevet gode til at blive i legen, ikke gå fra.

Skægt når de voksne er den der er i midten i en fællesleg.

Den voldsomhed vi før har oplevet på legepladsen har ændret sig, da to børn plukkede blomster skabte vi en historie om robotter, der siger, at man ikke må ødelægge naturen osv.

Legene gør at det er lettere at snakke om at passe på vores natur og legeplads.

At lege historierne og dramatiserer så man husker det i kroppen, det giver en fælles reference at vi har oplevet noget sammen, vi skaber læring sammen som vi fremadrette kan bruge til at snakke om.

De kaster stadig med tingene men er bedre til at passe på dyrene.

Børnene snakker med hinanden om det at passe på tingene.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Har lært nogle børn at kende på en anden måde igennem legen.

Vi træder ind i et nyt rum sammen , hvor vi lære hinanden at kende. Både børe og medarbejdere ser nye ressourcer i hinanden.

Vi har lært at legen kan forandre sig. Grundessensen er der, men kan god stikke af i det nye legefællesskab.

Lege kendte leg på nye måder evt. sneglen sover og reglen er at alle er med og reglen er at legen kan forandres sig.

Vi er mere kropsligt – meget mere aktive på gulvet, i gruset.

Vi har sparket i gang, at der skal leges fælleslege på legepladsen.

En ny fællesstart efter Corona – vi skal bygge videre på.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Refleksions rummet har været godt , vi ser efter nye ideer og organisering til næste gang .

Eks :

• Fokus på hvordan vi fik store drenge med i lege

• Opmærksom på stuernes forskellighed.

• Vi er sammen med de samme børn, så vi ser det samme

• Luksus at have refleksion

• Det giver så stor mening at reflekterer sammen

• Vi kommer dybere ind i aktionen og vi lære hinanden bedre at kende

• Vi lære af hinanden og forandre for at det bliver bedre det vi gør

• Vi kaster bolde som hinanden griber

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

S: spændende at afprøve det udendørs element. Skønt at være en del af et forløb og få lov til at eksperimenterer

Det opleves at vi værdsætter hinanden mere igennem den skabende leg.

Vi skal undersøge hvad teater kan for børn og voksne og være nysgerrig på det og give børnene.

Fået lov til at eksperimenterer i samskabelsen.

Men medarbejdere skal ikke gøre det lige som mig. Måske med mindre tjubang.

Hvis børn og medarbejdere investerer i fællesskabet, er det muligt at skabe en god leg og skaber energi.

Normalt jeg har en time til at være dynamisk.

L: refleksions møderne – samme situation fra flere vinkler – nyt at være med i fællesskab og opleve at det kan samle flokken og kan bære at mange børn kan deltage – der er god stemning her – nuancer i at legen kan være åben.

Sjovt når signe er lige på kanten – børnene syntes det er sjovt og de bliver forstyrret.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Have fokus på det materielle – gøre tingende levende og legende.

Snakket om uderummet og fortsætte med fælleslege –vi vil være mere legende og kropslig,

Ændre legen sig – vi skal sørge for at vi har det sjovt – udvikle det at være i rummet – børnene går ikke væk mere .

Kan vi forsat holde interessen for børnene i at være med – flere nye fælleslege – kan det smitte af på de andre børn – mere historiefortælling – – kan gruppen være kulturbærer for de mindre børn – holde fast i det fælles sprog.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Understøtte vores undring og skabe en ny historie

LegeKunst har været en ny måde at lege på – bevidst om hvordan vi kan bruge det æstetiske tilgang – nyt for vores legepædagogik – vi skal være opmærksomme på at lade os forstyrrer af flere kunstnere.

Bruge det æstetiske udtryk mere.

Drama kan hjælpe til at forstå hinandens følelser og aflæse signaler.

Det er meget bedre, når børnene selv dramatiserer. Det kan de mærke og genkende.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vi vil skabe rammen for børnenes egne initiativer for fælleslege.

Organisering af legemligheder.

Når vi fortsætter fremover skal alle have lov til at være med.

Bruger inspirationen fra kunstner.

Være opmærksomme på at se legen som et grundforløb med en start ,midte og slutning