UDELIV, MUSIK, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Nord
KOMMUNE: Hjørring
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehaverne Vilesvej og Bjørnen

Snudefortælling: Børnehaverne Vilesvej og Bjørnen (2021)

Rejsen startede med lyde……

Børnehaverne Vilesvej og Bjørnen er af ca. samme størrelse og normering. Inden for det kommende år (2022) vil de to institutioner forenes til én børnehave. De har derfor sammen valgt at fokusere på deres modtagergrupper, som består af 2,9 til 4 årige børn. Et valg de har truffet, da det er disse grupper, der vil blive slået sammen ved foreningen af de to børnehaver.

Den følgende tekst vil først omhandle de iagttagelser, der har ført til den overordnede undren. Dernæst beskrives selve undren i form af et spørgsmål, hvorefter de æstetiske processer vil blive forklaret. Slutteligt vil der reflekteres over det legekunsten har bidraget med, samt hvad børnehaverne fremadrettet vil arbejde videre med.

Iagttagelser & undren

I børnehaven Vilesvej har pædagogerne iagttaget, at børnene har været optaget af at lave lyde med pinde på et stakit, slået på gryder og pander, samt opdaget ekkolyde ved at råbe ind i spande.

I børnehaven Bjørnen har der i lang tid været opsat en væg med fastborede ting, som børnene har kunne slå på, og dermed lege med lyde. Ydermere har børnene sammen med de voksne lavet vindspil ud af forskellige genbrugsting, siv og andre planter, der lavede lyde i vinden.

Den overordnede undren lyder derfor: Hvordan kan man, med udgangspunkt i børnenes egne udforskende tilgang, bruge naturens materialer til samskabelse af musisk kunst?

De æstetiske processer

På baggrund af denne undren blev musikpædagog Malene (kunstneren) tilknyttet. Kunstneren, dagtilbudslederne, pædagogisk personale og legekunstvejlederen mødtes til opstartsrefleksion. Sammen skabte de, de æstetiske rammer for det fælles tredje. Ved at lave sange om hverdagens gentagelige begivenheder – såsom det at vaske hænder og spise madpakker – blev trivielle processer gjort til æstetiske og oplevelsesrige begivenheder.

Ude på legepladsen blev der desuden fundet pinde, og børnene lærte en sang med legende tilgang, om hvad de, ved brug af pindene, kunne spille på. Gennem turtagning blev der sikret opmærksomheden på det enkelte barn. Der gives her eksemplet med barnet, der står med lidt afstand til den større børnegruppe. Barnet ser træskibet i anden runde af sangen, begejstret udråber “skibet”, og således bygger videre på den rytmiske leg. Barnet udvider derved sin forståelse af verden og udvikler sig selv. Legen er dermed medvirkende til børnenes dannelse.

Yderlig fællesskabende input fra musik kunstneren var en nytænkning af De Tre Bukkebruse, hvor gederne og trolden havde hver deres sang. I forlængelse heraf opstod der spontane lege inspireret af fortællingen.

Hvad legekunsten har bidraget med

De æstetiske processer har været fantastiske. Det at have fordybelse over længere tid giver bedre mulighed for at følge børnenes spor og gribe det som udvikler sig i hverdagen. Der er plads til alle, og børnene bliver mødt hvor de er. Det, at de æstetiske processer læner sig op ad gentagelige hverdagsbegivenheder, gør, at alle over tid hviler i processen.

LegeKunst har flyttet grænser, men det er sket nænsomt og næsten ubemærket. Alle på tværs af børnehaverne er sammen blevet modigere. Ingen er bange for at fjolle og lade sig rive med. En kultur der smitter af på børnene.

At arbejde med LegeKunst er en evig proces. I det nye år vil børnehaverne Vilesvej og Bjørnen mødes, for at finde genstande for nye lyde, som de sammen kan spille, synge og lege med. Børnehaverne vil desuden fortsat synge vaske-hænder- og madpakke-sangen. Forhåbningen bag dette er, at de to børnegrupper på denne vis, ved indflytningen i den nye børnehave Svanen, vil erfare, at de allerede har meget tilfælles.

klik på billedet for at se i større udgave