MUSIK, DANS, BEVÆGELSE, LEG, ÆSTETISKE PROCESSER

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Skagen
År: 2019
Kunstner: Viggo Steincke
Dagtilbud:
Børnehaven Pilekrattet

Hvordan er det faktisk gået i forhold til det, der i jeres SNIP- fortælling er beskrevet som formålet med LegeKunst-forløbet og jeres overordnede undring?

Da vi startede op var det med en Snip-undren: Hvorfor har vi mange instrumenter, som bare står og ikke bliver brugt. Vi har lyst til at de bliver gjort aktive sammen med børnene i Pilekrattet. Vi vil lege med toner, instrumenter og sange sammen med en kunstner, uden at det behøver blive til andet end at være sammen i legen og mærke den glæde den giver.

Hvordan er det faktisk gået i forhold til det, der i jeres SNIP- fortælling er beskrevet som formålet med LegeKunst-forløbet og jeres overordnede undring?
Vi har fået leget med lyde, instrumenter og sangdigtning, udfordret tilgangen og brugen af musikken og gjort musik til en af hverdagsaktiviteterne.
Spontanmusik: Vi ser med jævne mellemrum, at børnene selv igangsætter i musikrummet, hvor musikinstrumenterne står (i børnehøjde)
Vi har oftere nu end før vokseninitierede spontane og planlagte musikaktiviteter spontane. De voksne er blevet mere modige og børnene synes det er dejligt at være sammen om musik.

  • Flere har lyst til at lege med musikken
  • Vi har prøvet at have aldersopdelte grupper omkring musikken
  • Vi har oftere musik og sanglede på vores storskærm.
  • Vi har lyttet til afslapningsmusik, når vi har leget yoga
  • Musik i musikbolden på legepladsen er et hit
  • Hvordan har stemningen i dagtilbuddet evt. forandret sig?

Musikken er mere naturlig i hverdagen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?
Det er svært at sige, om det har noget med LegeKunst-forløbet at gøre, eller om det er fordi man får øjnene op for noget nyt.

Handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før?
Personalet teamer op to og to i flere spændende aktiviteter og forløb. De reflekterer over kvaliteten på det, de laver i forløbe, og evaluerer forløbene bedre og laver aktiviteten/legen over flere gange. Her tænker jeg ikke ”kun” på musik, men på tilgangen til det at arbejde

Bruges kunst, kultur og æstetiske processer på andre måde end tidligere?
Pilekrattets personale er gode til at tage på oplevelse sammen med børnene i både de kunstneriske, de æstetiske og de kulturelle processer. Vi har taget med os, at vores evalueringskultur er blevet bedre, og vi bruger evalueringerne til aktivt at forbedre de pædagogiske processer, vi har sammen med børnene i lege og aktiviteter.

Taler det pædagogiske personale anderledes om leg og dannelse?
Helt tilbage til barndommens gade, hvor legen var indsatsområde, ændrede det på vores bevidsthed omkring den legende tilgang i livet. Det har LegeKunst-forløbet cementeret det centrale i (slippe kontrollen).

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?
I forløbet var de med i sang og rim og dansetrin. Børnene inddrages også nu meget i legene og sangene.

Hvordan bidrager LegeKunst-forløbet til dagtilbuddets læreplan?
Musikken bliver en del af læreplanstemaet, når vi skal beskrive det, og musikken som kulturel manege og legefællesskab en del af samme.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?
Så godt at vi gerne vil bruge det mere – eksempelvis gennem BMMK, og så kom corona.
Det gode er: Vi har ingen skabelon. Det er processen, der skal være skabende og udviklende, så pyt med det færdige produkt – det er en fantastisk måde at arbejde på.

Det er givende at have en kompetent person, der kan bidrage med kvaliteten i forløbets første fase, der hvor man selv er usikker. Det var godt, at vi havde to hold, der kørte parallelt med hinanden. Det gav fokus på forskelligheden fra gruppe 1 til gruppe 2. Fredag var fælles for hele gruppen. Her snakkede og delte man sange og musik med hinanden og fik ejerskab i forhold til det, de legede med i musikken.

Hvordan vil vi bruge erfaringerne i det videre arbejde?
Vi vil bevidst tilvælge reflekterende samarbejder mellem personaler.
Bevidst vælge mindre grupper til nogle af de lege og aktiviteter vi laver med børnene.
Tage sige bedre tid til at forberede, hvad børnene skal have ud af aktiviteterne
At aktionslæring også kan være med en kollega fra eget hus.

Hvad er vi fortsat nysgerrige på?
At gribe børnenes nysgerrighed, at lytte til hvad de er optagede af. At forny sig selv med nye lege, sange og ideer.
Idé: hønsesang, fordi vi nu går på hønsefodring hver dag, og det ville være hyggeligt at synge, mens vi drager afsted

Af Afdelingsleder Ulla Egholm

klik på billedet for at se i større udgave