FORTÆLLING, DRAMA, TEATER, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER, DANNELSE, LEG

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehaven Øster Dahl

Snudefortælling: Børnehaven Øster Dahl (2022)

Vi har gennem foråret 2022 arbejdet med kunstner Lars Ditlev Johansen, som er skuespiller. Alle vores 3 børnegrupper har været igennem et legekunst forløb.

Vores nysgerrighed på børns leg har været udslagsgivende i forhold til legekunst forløbet. Vi har som personalegruppe dette forår været optaget af børnesyn og børnefællesskaber. Begge begreber er en del af de indsats pointer, som vores pædagogiske tilsyn har sat fokus på.

Samtidig har vi afholdt en pædagogisk dag med fokus på børnesyn. I begge forbindelser har legekunst forløbet ramt plet. Vi har fået en ny opmærksomhed på både børnesyn og børnefællesskaber. For os har det skabt fin sammenhæng mellem Legekunst, pædagogisk tilsyn og vores pædagogiske dag.

I forhold til Legekunst var vi fra starten interesseret i, hvordan vi som voksne kunne bruge os selv som ”redskab”. Hvordan vi kunne blive mere medlegende i børnenes egen initierende leg samt den vokseninitierende aktivitet. Hvordan vi uden rekvisitter og redskaber i rummet kunne igangsætte børnenes fantasi, dannelse og styrke fællesskabet?

Hvordan har legekunst sat aftryk hos børnene og i vores hverdag?

Vi er en natur og udebørnehave, så en del af vores hverdag foregår udendørs. Efter legekunst forløbet har vi oplevet, at børnene opsøger de voksne med henblik på, at sætte leg i gang. Eks.: Anton opsøger Maria og spørger om de skal lege sammen? Maria går med i legen og der igangsættes en fantasi leg med elementer fra legekunst. Legen får selskab af flere børn, der deltager. Også mindre børn, der ikke har deltaget i legekunst forløbet. Anton siger: ” Skal vi ikke lege den vi legede for 100 år siden?” Her referede han til en leg, som der tidligere var blevet leget ved Legekunst.

Vi har også oplevet et barn, der aldrig har oplevet at være deltagende i legekunst komme og berette om deres egen ”Hjertemus”. Dette bekræfter, at børn der HAR deltaget i Legekunst har delt deres oplevelser med de børn, der IKKE har deltaget.

Vi har stadig et klart fokus på, hvordan vi som voksne kan være mere medlegende. Vi har igangsat forløb på legepladsen med lege, hvor den voksne er medlegende og igangsættende. Dette skaber et fint fælleskab mellem børn og voksne, og der er altid stor deltagelse af børnegruppen. Bla leger vi sanglege, fangelege og regellege som ”Kom hjem mine kyllinger”.

Efter forløbet med kunstneren har grupperne fortsat deres arbejde med Legekunst. De tog udgangspunkt i den genkendelighed, som Lars havde lavet: Først velkomst rundkreds, Hjertemusen, og derefter med legen som motoren i fællesskabet. Og afslapning som afslutning. Det har været en tryg og sikker vej for den voksne, at gå med den opbygning, som var velkendt fra forløbet.

Desuden har vi i den daglige rundkreds på grupperne, arbejdet med rammesatte aktiviteter i forhold til eventyr. Vi har leget med præmissen: ”Hvad sker der så?”. Denne metode tillader børnenes fantasi at blomstre. Vi rammesætter, at det er eventyr der er omdrejningspunktet, og det kan sagtens blive en afstikker til både bjørne, UFOér og mariehøns. Det bliver dermed alles leg, alle bidrager og deltager med lige præcis deres udgangspunkt. Det er den voksnes ansvar, at alle børns bidrag er velkomne og væsentlige og alle får en følelse af, at være med i den samme leg.

Legekunst har tilført, at vi har fået redskaberne til at kunne indgå i leg uden redskaber og rekvisitter. Legekunst rammen, som er midler som: Evnen til at omfavne kaos, uro, vilde Komodoveraner, blide prinsesser og sovende sommerfugle. Det er enkle, simple tiltag som: ”Jeg drømte en drøm om en sø” eller ”Prøv at gå hen og kigge ud af vinduet, og se om I kan se en fugl?”, der kan tilføre børnefælleskabet fantasi og i gangsætte en æstetisk læreproces.

Børnehaven Øster Dahl Juni 2022.