DRAMA, FORTÆLLING, SAMSKABELSE, DANNELSE, LEG

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Skagen
År: 2020
Kunstner: Lars Ditlev Johansen
Dagtilbud:
Børnehaven Mattisborgen

To overskrifter, jeg kan indlede med i forhold til en Snude fortælling om LegeKunst-forløb i Børnehaven Mattisborgen er helt klart:

Vi har fået øje på, at vi alle skal blive bedre til at lege

Det er godt, at få ”lukket op” for vores eget legebarn

Efter et super godt forløb, afbrudt af en Corona pause, kan vi se tilbage på rigtig mange gode ting, sjove episoder og ikke mindst det, at der blev givet plads til/ mulighed for, at to personaler, sammen med en gruppe børn fik lov til at lege og eksperimentere med drama. Processen har været både hård og svær, men rigtig god og udviklende. En af pædagogerne udtaler, at hun personligt, har arbejdet med at følge børnenes spor, uden selv at sætte dagsordenen.

Vi har helt sikkert været på en dannelsesrejse, der har givet os mod på at arbejde videre med principperne i LegeKunst og til, at inddrage vores kollegaer, så de også bliver en del af kommende processer.

Grundet Corona restriktioner kunne vi ikke opretholde vores LegeKunst-gruppe. Vi kunne ikke fortsætte vores planlagte forløb, som skuespiller Lars Ditlev Johansen skulle være med til at afslutte og give feedback på. Vi vil helt sikkert tage det op efter jul. Vi har fået meget god inspiration og gode redskaber af Lars, som vi kan bruge fremadrettet. Hans undervisning og guidning har været rigtig god.

Vi har som personale opdaget, hvor lidt, der skal til for, at få en god og fantasifuld leg i gang med børnene.

Vi er imponeret over hvor mange historier/ fortællinger børnene kommer med, når der bliver skabt et rum/ en ramme, hvor de får lov til at slippe fantasien og deres tanker løs. Vi oplevede, at børnene tit berørte emner, som er lidt farlige igennem legen, så som død og giftige ting de havde spist m.m.

Vi har oplevet børn der ”stod af” fordi det blev for voldsomt (de blev bange for Lars´ dybe stemme og de brøl han kom med) Vi har oplevet børn, som ikke plejer at byde ind, være supergode til at byde ind, fortælle og dramatisere.

Vi har oplevet, at børnene gennem legen lever sig ind i eventyret. Vi skal derfor øve os i, at planlægge frirum til leg og eksperimentering, uden at have et fast program, men en ramme.

Vores mål med at arbejde med drama i LegeKunst-forløbet var, at vi som voksne skulle blive bedre til at skabe rammer og muligheder, som giver børnene lyst til drama. Vi skulle blive bedre til at følge børnenes spor. Vi skulle bruge principperne fra LegeKunst i vores daglige samlinger, koble sang, musik, drama og kreative aktiviteter.

Vi står nu med gode redskaber til at fortsætte arbejdet og indfri vores mål.

Vi vil arbejde ud fra:

Det er processen, ikke produktet

Der, hvor engagementet er: Det vi har hjerte for, skaber glæde og læring

Skabe gode og trygge rum: ”LegeKunst rummet” og følge børnenes spor.

Vi er super glade for, at have fået mulighed for deltagelse i projektet og er sikre på det nok skal ”leve videre” i vores dagligdag.

Margit Brink Hansen
Afdelingsleder

klik på billedet for at se i større udgave