LEG, DANNELSE, FORTÆLLING, UDELIV, SAMSKABELSE

REGION: Syd
KOMMUNE: Faaborg-Midtfyn
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Børnehaven Broholm

Snudefortælling: Børnehaven Broholm (2021)

SNIP OG SNUDE-FORTÆLLING Dec. 2021

Børnehaven Broholm, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syd

Kunstner: Børnebiblioteket

Forløb: september-december 2021

Vi mangler fortsat én gruppe. Så har alle børn i institutionen været igennem LegeKunst aktiviteter første gang. Gruppen starter i januar, med en ny bibliotekar ombord og den sidste børnegruppe.

Den overordnet undren

I snip fortællingen har vi primært været centreret om – og nysgerrige på hvordan vi kan udvikle børnehuset til at fremme børns leg. Vi vil gerne positionere de voksne strategisk, både ude og inde så vi skaber optimale betingelser for børnenes leg og eksperimenter, da vi tror på, at vi dermed er med til at sikre at børn trives, lærer, udvikles og dannes.

Hvad sker der med børnenes læring, hvis vi kan slippe os fri og være i det åbne sammen med børnene? Hvordan kan vi skabe noget, som fortsat kan være med til at inspirere børnene til at udtrykke og udvikle sig igennem leg på mangfoldige måder?

At fremme leg og dannelse

Særligt har fælles refleksioner om hvad leg er, fyldt i dialogerne. Hvordan følger man legens udvikling, refleksioner om periferdeltagelse – altså hvad vil det sige at være med i en leg. Og så har hele spørgsmålet om hvad en styret pædagogisk aktivitet er – set i forhold til LegeKunst, hvor fokus er rettet mod barnet/børnegruppens initiativer, skabertrang og ’omsættelse’ af det oplæg der er kommet fra biblioteket.

Mellem leg og kaos, leder vi nu efter tegn

Hvem afgør hvad der er kaos og hvad der er leg? Særligt de første sessions af LegeKunst dagene, var præget af enten genkendelige planlagte pædagogiske aktiviteter, med afsæt i en bog, artefakter som smagsoplevelser eller fx billeder i print. Med andre ord: Vi gør som vi normalt gør ved samlinger – Samler børnene og styrer aktiviteten ud fra de normer vi (som voksne) har forestillet os. Dette er også børnenes forventning, da rammen for styrede pædagogiske aktiviteter er velkendte.

Efter et par sessions af denne type, fik vi i efter-refleksionerne sat fokus på om vi i tilstrækkelig grad, følger barnets spor i denne type aktiviteter. At aflære sig en norm som vi arbejder med til daglig, er ikke det nemmeste. Men mellem biblioteket og det pædagogiske personale, var et fælles fokus på at forsøge et opgør med normen.

Øvelse gør mester og gennem efteråret, har de voksne øvet sig på netop dette. I stedet for at forsøge at styre kaos, eller styre legen, opfordrer de børn til at udforske legen med afsæt i bogen der er læst. En anden bemærkelsesværdig ting der er sket er, at de voksne i fællesskab nu samler på ”tegn” fra historien i børnenes leg og motiverer børnene når de oplever tegn fra LegeKunsten i dagligdagen.

Ude og Inde

I dette LegeKunstforløb er der arbejdet bevidst på at teste forskellige legemiljøer. Hvad gør det ved fortællingen at den sker udenfor, eller i hallen? Rammerne har stor betydning for børnenes aktive deltagelse, og hvordan legen udfolder sig. Samtidig kan vi se at børnenes lege – spor somme tider tager nye retninger end forventet – når vi giver tid og mulighed for det.

Forandringer og refleksioner

Særligt har forståelsen for de fagprofessionelles særlige viden givet afsæt til refleksion. Herunder hvad de to faggrupper – pædagoger og bibliotekarer i fællesskab kan skabe af legeoplevelser for børnegrupperne. Denne gensidige forståelse og kendskab til hinanden, har undervejs både udfordret og styrket processen. Der er rykket på forforståelse og udviklet sig et fagligt fællesskab om børnenes forståelse for – og omsættelse af – historier til lege. Aftaler om samarbejde, børnebiblioteker, og øget samarbejde har været på dagsorden. Som en afledt effekt af samarbejdet igennem LegeKunst er etableringen af et børnebibliotek nu på vej i institutionen, støttet af statslige midler.

Fortællingens power

En anden ting ved samarbejdet mellem biblioteket og dagtilbuddet er genbesøget af klassikere. I slutrefleksionen var der spændende debat om hvordan de klassiske eventyr er vakt til live igen, og fra begge sider opleves som et powerfuldt redskab til lege og dannelse.

Hvad tager vi med videre?

Der er stort fokus på at fortsætte et tæt samarbejde mellem bibliotek og dagtilbud. Der mangler fortsat en gruppe, der i samarbejde med en ny bibliotekar skal igennem en runde LegeKunst til foråret. Fokus på snip-fortællingen er uændret. Der arbejdes fortsat med fokus på mangfoldigheden i børnenes lege. I den kommende periode sættes endnu mere spot på en mere fortællende tilgang i oplægget fra biblioteket og alle ser frem til at opleve/erfare om dette skifte, vil skabe nye/anderledes lege-spor i børnenes dagligdag.

Sammenfattet af LegeKunstvejlederne i huset, på baggrund af snip fortælling, løbende snap’er og midtvejs refleksioner + afslutningsrefleksion.