Leg, dannelse, fællesskab, kunst, kultur, musik, dans, udeliv

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Bakkegården

Institution: Bakkegården

Periode: Marts-juni 2022

Leder: Anja Lund Potter

Kunstner: Mette Trillingsgaard

Kunstart: Musik

Opstartsmøde: Feb. 2022

SNUDE

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Forløbet har været spændende. Det var spændende at have forsker på besøg, som så projektet fra en anden vinkel, ifht at se samspillet mellem børnene. Samskabelsen mellem pædagoger og kunstner har været god. Efter de første par gange var det tydeligt, hvordan og hvad legekunstneren havde af mål og forventninger.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi har været gode til at følge børnenes spor, og inddrage deres perspektiver fx at der er skorpioner i cirkus. Børnene har fået lov til at være med i det omfang der har passet det enkelte barn, dvs vi har kunnet tage individuelle behov i betragtning. Vi har hele tiden sørget for at invitere og holde døren åben, til det enkelte barn.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene er meget optaget af cirkuslege, og leger dem rundt omkring i børnehaven. Børnene er optaget af cirkussangene, billeder mm. Og bruger det i samtaler med hinanden.

Nogle af børnene har fået øjnene op for andre børn, og er indgået i nye lege konstellationer.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

De er blevet mere bevidste om, hvor vigtigt det er med gentagelser, så alle børn får mulighed for at åbne op og være deltagende. Vigtigheden i processerne og at gentagelser af disse er givtige for børnene.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været spændende at arbejde med aktionslæring. Vi er blevet mere bevidste om processerne og hvad vi kan give hinanden på kryds og tværs.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstneren er blevet bevidst om at uderummet sagtens kan bruges til legekunst.

Samt fokus på det, at man ikke kender børnene i forvejen, er en anden forudsætning end den pædagogerne har.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

De er fortsat med at bruge musikken, samt nogen af legene. De er fortsat nysgerrige på at inddrage resten af huset, samt at bruge gentagelser i projekter fremadrettet.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil bruge musikken og musikinstrumenter ind i andre dagligdagsaktiviteter.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vi er blevet meget mere opmærksomme på, at det er okay at barnet/børnene er deltagende ved siden af. Dvs at de hele tiden er inviteret ind i fællesskabet, men at der er okay a,t være det ved siden af. At vi kigger mere på børnene i processerne, hvornår er de færdige med denne proces og ikke hvornår de voksne er færdige med denne proces.