LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, FÆLLESSKAB, MUSIK, BEVÆGELSE

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Ådalens Børnehus

Snudefortælling: Ådalens Børnehus (2022)

Hvordan kan vi i højere grad igennem musik, sang, leg og rim og remser øge vuggestuebørnenes sproglige kompetencer.

#2 SNUDE-fortællingen

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Jeg fik lov til at arbejde i et meget åbent miljø, hvor både pædagogisk personale og børn var nysgerrige. Det har været sjovt!

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?


klik på billedet for at se i større udgave