LegeKunst i Corona-tiden

Dagligdagen i dagtilbuddene er desværre helt forandret for tiden, hvilket også har påvirket LegeKunst-aktiviteterne.

Her på siden kan du læse informations-brevene udsendt af LegeKunst i forbindelse med Corona-situationen.

Informations-brev
fra den 14. april 2020

Informations-brev
fra den 12. maj 2020