LegeKunst-vejlederen

LegeKunst-vejlederen er en kommunal funktion, der understøtter det enkelte dagtilbuds projektgruppe. Vejlederen planlægger, gennemfører og evaluerer sammen med dagtilbudslederen aktionslæringsforløb for deltagende institutioner, hvor de konkrete metoder og modeller introduceres og afprøves. Vejlederen er også ansvarlig for forventningsafstemning mellem dagtilbud og kunstnere/kulturinstitutioner, forskere og studerende.

Guide til dokumentation af
LegeKunst-forløb med
Microsoft Teams

LegeKunst-skabeloner

Logo, grafik og illustrationer
til download

LegeKunst-proceshåndbog