LegeKunst-tovholderen

LegeKunst-tovholderen er den enkelte kommunes kontaktperson til den kommunale LegeKunst-vejleder og den regionale LegeKunst-koordinator. Tovholderen koordinerer aktiviteterne i de kommunale dagtilbud, faciliterer som tovholder arbejdet i den kommunale projektgruppe og varetager kontrakter mellem dagtilbud, kunstnere/kulturinstitutioner.