LegeKunst-koordinator

Som regional LegeKunst profil er koordinatoren formidler af og ambassadør for LegeKunst på regional plan. Samtidig er LegeKunst koordinatoren pædagoguddannelsens kontakt til de kommunale LegeKunst-vejledere og -tovholdere i regionen. LegeKunst-koordinatorerne er del af den nationale styregruppe for  hele projektet.

Funktionen er tilknyttet de uddannelsesinstitutioner, som er del af LegeKunst:

KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE
Mitte Marie Wagner, lektor
mmw@kp.dk

PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON
Thomas Thorsen, lektor
thth@pha.dk

UCL ERHVERVSAKADEMI OG PROFESSIONSHØJSKOLE
Hjørdis Brandrup Kortbek, adjunkt, PhD
hbko@ucl.dk

UCN: UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND
Felicia Bech Lillelund, lektor
lfm@ucn.dk

VIA UNIVERSITY COLLEGE
Stine Del Pin Hamilton, lektor
stha@via.dk

DPU: DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
Lars Geer Hammershøj (Forskningskoordinator), Ass. Prof. PhD, DPU
lgha@edu.au