Live-stream fra LegeKunst-dage d. 18. november er blevet optaget

Vi er i gang med at redigere optagelsen af live-streamet fra den åbne konference-dag. Snart vil du her kunne finde en redigeret version, hvor pauserne er klippet fra. Indtil da kan du se videoen i sin fulde længde her. 

Se materiale fra LegeKunst-dagene 2020 her

Vi er i gang med at indsamle præsentationer fra konferencens oplægsholdere. De vil løbende blive lagt op på siden. Du kan se materialet ved at klikke her.

Velkommen til de nationale LegeKunst-dage
17. – 19. november 2020

ÅBEN KONFERENCEDAG FOR ALLE: ONSDAG DEN 18. NOVEMBER

Vi glæder os til atter at samles om at dele viden og erfaringer i arbejdet med LegeKunst. Hvordan mon det går med at fremme leg og dannelse gennem kunst og kultur hos de yngste? Hvilke stjernestunder, udfordringer og forundringer har vi mødt?

Sammen med alle aktører og konferencegæster fra nær og fjern deler vi historier om legende samskabelse i børnehøjde, eksperimenterende æstetiske processer i hverdagen og hvordan Den pædagogiske læreplan spiller med.

Pædagoguddannelserne og deres studerende deltager og fører fortællingerne videre hjemme på uddannelsesstederne. Vi undersøger, hvordan de syv forskningsprojekter i LegeKunst er med i praksis og diskuterer deres betydning.

På de første LegeKunst Dage 2019 blev der delt glimt fra praksis gennem Stjernetæppet – det gør vi igen, men i år vil stjernetæppet udelukkende kunne opleves digitalt på grund af corona-forholdsreglerne.

Der er mulighed for online deltagelse i LegeKunst-dagene. Du kan tilmelde dig gennem link på denne side. Se i øvrigt programmet for detaljer.

Glæd dig til mødet med nye og gamle LegeKunst-kammerater!

Tirsdag og torsdag er specielt tilrettelagte dage for LegeKunst-aktører, der har fået personlig invitation. Onsdag den 18. november er åbent konferencedag, hvor alle er velkommen til at deltage. 

Se samlet program for alle dage her

PRAKTISK INFORMATION
OBS! Nyt sted! LegeKunst dagene 2020 er blevet flyttet fra Københavns Professionshøjskole
til Hotel Scandic – Sydhavns Plads 15, 2450 København
Dele af programmet kan tilgås online via live-streaming. Se mere informationer, når du klikker på dagens program. LegeKunst-dagene afholdes i henhold til gældende retningslinjer i forhold til coronasmitte.
Vi forbeholder os retten til eventuelle ændringer i programmet på baggrund af dette.
TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER: INTERN LEGEKUNST-DAG
Dagen er specielt tilrettelagt for udvalgte LegeKunst-grupper, der har fået personlig invitation hertil.

Se programmet for tirsdag her 

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER: ÅBENT KONFERENCE-DAG
Denne dag er fælles konferencedag, hvor vi alle er samlet og hvor alle er velkomne. Konferencedagen kan også tilgås online på dagen.

Se programmet for onsdag her

OBS: Tilmelding til fysisk deltagelse i konferencen er lukket, men du har fortsat mulighed for at tilgå konferencen via live-stream.
Tilgå live-stream her. 

Spørgsmål vedrørende tilmeldingen bedes rettet til Mona  Pedersen på
mobp@kulturprinsen.dk
tlf. 27 10 14 15

TORSDAG DEN 19. NOVEMBER: INTERN LEGEKUNST-DAG
Dagen er specielt tilrettelagt for LegeKunst-styregruppen, LegeKunst-medkoordinatorer og den nationale LegeKunst-følgegruppe, som har fået personlig invitation hertil.

Se programmet for torsdag her