LegeKunst på Kulturmødet 2019

LegeKunst vil være repræsenteret på flere måder på Kulturmødet Mors d. 22.-24. august. Se herunder ”hvad, hvor og hvornår”. Du er også meget velkommen til at komme og hilse på os. Du kan bl.a. kende os på de store smil over, at LegeKunst når bredt ud og er med til at sætte børnedagsordenen på ’kulturens topmøde’.

Torsdag d. 22.8. kl. 18-19, Brøndum: ”LegeKunst i dagtilbud”
Hvad kan mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyde for de yngste børn, deres leg og dannelse? Hør om projektet LegeKunst – et landsdækkende løft til 0-6 års-området, der skaber et forskningsbaseret grundlag for, hvordan vi skaber høj kvalitet og inddragelse, når børn møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud. Med bl.a. Lars Geer Hammershøj, Ass. professor v. DPU, Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, Niels Olsen, projektchef for kultur v. Nordea-fonden, og Merete Cornet Sørensen, Docent og Ph.d, v. Professionshøjskolen Absalon.

Fredag den 23.8 kl. 11-11.45, M/S BIBIANA:
“Børn interviewer Nordea-fonden på M/S BIBIANA”
Hvorfor er det vigtigt at støtte kunst og kultur for børn? Det kan du høre mere om, når de kloge og nysgerrige børnereportere interviewer projektkonsulent Anna Krarup og projektchef Niels Olsen fra Nordea-fonden på M/S BIBIANA – Danmarks kunstskib for børn. M/S BIBIANA er støttet af Nordea-fonden og sejler denne sommer land og rige rundt med kunstudstillingen Dybhavseventyr for børn.

Fredag d. 23.8. kl. 17.00-18.00, Folkescenen:
“Næste generation KUNST I BØRNEHØJDE”
Hvordan bliver kunsten en del af alle børns hverdag? Med bl.a. Helle Solvang, kulturjournalist, Hanne Kusk, lektor v. UCN, og Berit Anna Larsen, formidlingschef v. Statens Museum for Kunst.