DANS, FÆLLESSKAB, MUSIK, DANNELSE, LEG

REGION: Midt
MUNICIPALITY: Silkeborg
PROCEDURE: 2023
DAGTILBUD: Bakkegården (2023)

Snudefortælling: Bakkegården (2023)

Snude - that's the end of that story. Let's see what we learned...

Nogle af de undringspunkter som vi har forholdt os til er:

1. Hvordan bliver dansen en naturlig del af legepladsen?

2. Hvordan kan dansen blive en fællesskabende faktor for børnene?

3. Hvordan får vi mere musik ind i praksis – hvordan bruger vi musikken udenfor?

Musikken, karavane og tovet der binder fællesskabet sammen betyder at musikken og dansen kan tages med alle steder på legepladsen. Legekunstaktiviteterne er afprøvet mange steder. Vi har også prøvet det på børnehavens legeplads – der var flere der var med. Selvom vi på et tidspunkt ender i børnehaven, kunne vi godt afgrænse det via rebet. Børnehavebørnene var meget interesserede i Batman-legen.

Det har været fedt at se genkendelsen i musikken blandt børnene. Børn hører musikken eller ser dansen og genkender det. Børnene er med – også dem som vi måske ikke havde forestillet os. Børnene bruger Batman-figuren fra aktiviteterne i spontane lege/danse – den er gået rent ind os børnene. På denne måde bliver dansen og legekunstaktiviteterne også en mere naturlig del af legepladsen.

Nye børn falder også hurtigt ind i fællesskabet. De bliver guidet gennem de andre børns bevægelse og adfærd. Det er tydeligt for de nye børn at se, hvad der skal ske. Begejstringen blandt børn har også en afsmittende effekt på de nye børn. Vi ser også at voksne kan begejstres i dansen og musikken, og at børnene kopierer denne begejstring.

Aktiviteterne er bundet op på en masse rutiner. Jo mere rutine og genkendelighed der er, desto flere succesoplevelser hos børnene synes der også at være. Børn kan også rumme hinanden på nye måder. Det er også vigtigt for de voksne at kunne genkende rutinerne – også hvis man skal tage over for andre kollegaer.

Genkendelighed i musikken, rutiner og voksnes begejstring synes hermed at være nogle af de faktorer, der kan skabe fællesskab blandt børnene med dansen som det fælles tredje.

Det giver rigtigt meget at have en kunstner udefra som Jon, som kan være tovholder og som kan guide og vejlede børn, der falder lidt udenfor/mister motivation. Jon har introduceret til ideer. Ideerne er personalet gået videre med. Kuffert med tov, sange og musik. Tovet er blevet et symbol på sammenhold og fællesskab. Samlet er kufferten blevet en model for, hvordan man kan lege med legekunst. Personalet har fyldt nye ideer på løbende. Batmansangen er fx skiftet ud med dino-dans eller bondegårdstema.

Projektet har vist, at de voksnes grænser for dans har flyttet sig i den positive retning. Det er også et pædagogisk greb idet, dansen kan være en måde at følge børnenes spor – hvad udtrykker de? Hvordan kan voksne danse med dem og være fuldt ud deltagende?

Det faste personale kan slå nogle andre pædagogiske sløjfer end kunstneren. Det er en af styrkerne ved partnerskabet.

”Det fedeste har været, at det har været meget frit – alle kan deltage. Imitation og skift ift. hvem der leder dansen og de æstetiske processer. Der er ikke noget rigtig og forkert – vi gør bare det umiddelbare”.

Snude - a new story can begin...

Vi vil fortsat være nysgerrige på, hvordan vi kan få involveret forældre og børnenes familier i legekunst. Særligt er vi nysgerrige på, hvordan vi kan bruge musik fra børnenes hjem i dans og bevægelse. Vi vil gerne arbejde videre med kobling til børnenes hjem og hvilke musikalske kulturer børnene er rundet af.

Vi er også blevet opmærksomme på tovets pædagogiske kraft. Det kunne være interessant at undersøge tovet i andre kontekster fx gåture. Det behøver måske slet ikke være med musik.

Ift. musik er det også interessant at se, at det skaber opmærksomhed hos børnene Det synes at trækker dem i en bestemt retning. Kan musik bruges som et pædagogisk greb til at skabe en kontekst, der kan styre børnene i bestemte retning; ‘nu rydder vi op musik, ‘nu skal vi vaske hænder musik,’ og andre aktiviteter, overgangsaktiviteter eller rutiner?

Ift. vores fortsatte arbejde vil vi nok fortsætte mest spontant. Vi tænker at bruge det ind i vores årshjul ift. hvilke temaer, der er i spil. Vi vil også gerne prøve det uden for matriklen og på denne måde udvide det pædagogiske læringsmiljø og legekunsten.

Vi er også fortsat nysgerrige på, hvordan elementer fra projekter kan være endnu tydelige og kulturbærende for børnene og vores praksis.

What points of attention should we have going forward?

• Streamingtjenester – hvordan kan vi streame musik på en nem og tidssvarende måde og samtidig overholder regler og love?

• Det kan godt være udfordrende for ‘nye’ at skulle være ‘karavanefører’. Det kan være svært at være den styrende; den der skal definere, hvad der skal ske.

• Kommunikation til forældrene ift. at inddrage dem i legekunst-aktiviteterne kan stadig være lidt udfordrende.

• Det kræver at alle får nogle erfaringer i at dette fællesskab kan noget særligt pædagogisk. Derfor skal det også sættes ind i en plan og gøres let tilgængeligt.

• Vi skal være opmærksomme på at få kufferten opdateret ift. nye temaer.

• Forankring kunne også ske ift., at Jon kom igen. Det ville skabe et særligt fokus. Inspirationen udefra er godt også for ikke at gøre det samme altid. Hvordan kan huset fortsat gøre brug af Jons kompetencer igennem små forstyrrelser eller små samskabelser i hverdagen? Det må også gerne være forskellige kunstnere.

• Besøgene er måder at skubbe til de voksne komfortzoner – det er også noget af det vi skal bruge det til.

click on the picture to see a larger version