LEG, MUSIK, UDELIV, SAMSKABELSE, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER

Region: Nord
Kommune: Frederikshavn
By: Frederikshavn
År: 2021
Kunstner: Viggo Steinche
DAGTILBUD:
Børnehuset Pilekvisten

 

Snude fortælling fra Børnehuset Pilekvisten skrevet af afdelingsleder Janni Batsberg Klitgaard

I personalegruppen blev vi ret hurtigt enige om, at vi vil være nysgerrig på brugen af musik i vores hverdag sammen med børnene. Vores musik instrumenter var bl.a. gemt væk og kun noget vi tog frem ved en voksen bestemt aktivitet og ikke frit tilgængeligt for vores børn.

 

Vi havde mange nysgerrig spørgsmål i forhold til musik i Pilekvisten såsom hvordan kan vi lave musik aktiviteter på tvær af aldersgrupper, hvordan kan vi bruge digitale medie i forhold til musik, hvordan får vi det kreative aspekt ind i musikken fx hjemmelavede musik instrumenter, hvad er børnene optaget af og hvordan ser vi og følger vi deres spor i hverdagen, hvordan laver vi musik udenfor og lign.   

 

Derfor valgte vi, at ville samarbejde med Viggo Steinche, musiker og komponist i vores legekunst forløb.

 

Det kunstneriske værksted vækkede yderligere nysgerrighed på instrumenter bl.a. guitaren og marimbaen. En medarbejder som deltog i forløbet blev efter kunstnerisk værksted meget optaget af guitaren. Det affødte hurtigt at vi fik indkøbt en ny guitar (da den vi havde var ubrugelige, tykt belagt af støv, da den havde hængte på et depot i årevis). Inden for kort tid havde en af pædagogerne lært at spille ”den lille frække Frederik” og allerede der blev guitaren inddraget i børnenes læringsmiljø.

 

Allerede inden Viggo kom I huset blev personalet i vuggestuen optaget af, at lave en udendørs musik væg med genbrugs gryder, pander mm. Så i stedet for at havde musik og sang i multirummet så trak de musikken udenfor og nu var de hjemmelavede musik instrumenter frit tilgængelig for børnene, når de var på legepladsen.

 

Undervejs i Legekunst oplevede personale bl.a. at der er forskel på at følge barnets spor og perspektiv – og ikke gå for meget foran barnet: ”Barnet var fordybet i at spille på marimbaen ved at hun stod helt stille og slog forsigtigt over længere tid. En voksen opfodrede hende til at slå lidt hårdere, men derefter mistede hun sin fordybelse”. 

 

Personale så børnenes spor og perspektiv i forløbet: ”da vi fandt marimbaen frem, spillede børnene på skift. Børnene var meget ivrige efter at spille og lave forskellige lyde. Spontant var der børn der dansede, grinede og holdt hinanden i hånden. Vi oplevede nogle harmoniske mødeøjeblikke imellem børnene”.

 

Personalet har øvet sig i at have fokus på børnenes lyde og til at eksperimentere med lyde og lave musik sammen – Viggo har inspireret til dette fokus: ”En dreng begynder at lave kliklyde med tungen. Viggo fangede det hurtigt og det blev koblet på musik. Så nogle børn lavede kliklyde og andre sang rapsangen om den lille and”.  

 

Personalet har øvet at være spontan sammen med børnene og musikken: ”Den voksne blev grebet af at være spontan og begyndte selv at danne en ny sang, hvor børnenes navne blev nævnt i sangen”.  Endvidere: ”En voksen begyndte at lave regnvejrslyde på en tromme, nogle børn fangede hurtigt disse lyde og lavede en lyd som mindede om det. Alle havde et instrument og lavede musik sammen omkring regnvejrslyden”.

 

Musikken sætter spor ved børnene. Jeg har set øjeblikke i hverdagen: ” En dreng fra vuggestuen går rundt og siger guitar, guitar, guitar”. Endvidere:  ”Et barn i børnehaven spørger om han må spille på trommerne” – ”må jeg også spille ligesom, når Viggo er her”. Barnet er i ældste gruppen og har ikke været med i musik forløbet, men har hørt de andre børn snakke om det.  

 

Jeg oplever, at LegeKunst har sat gang i en udviklende proces blandt personalet. De har fået øjnene op for mange nye muligheder med musikken, med samarbejdet og samspillet med hinanden og børnene. Vuggestuen er alder opdelt og i LegeKunst forløbet har jeg bl.a. valgt, at samle børn på tværs af de to grupper.  Det har givet børnene nye muligheder for legerelationer og de har får øjnene op for hinanden. Personalet har samarbejdet på tværs og lært hinanden meget bedre at kende.

I det tredje aktivitetsforløb med børnene oplevede jeg, at samarbejdet på tværs af stuerne og udbredelsen af LegeKunst toppede i Pilekvisten. Det personale, som havde været med i forløb med Viggo – samlede nu de andre kollegaer og børn på tværs og lavede mange små musik forløb og lod deres inspiration og viden om forløbet brede sig til resten af huset og blive en del af hverdagen i Pilekvisten.

Personalet og børn har inspireret hinanden undervejs: ”En kollega lærer at spille guitar, børn der snakker om en gravko, en anden kollega, som skriver en sang om en gravko – ud fra den melodi hendes kollega kan spille på guitaren”.

Gravkoen

Melodi: den lille frække Frederik

 

Maskiner kan alle li´

Især gravkoen, den er fin

Den banker hele dagen lang

Ja den siger bank og bank og bank

 

Den graver med sin store skovl

Og løfter jorden meget højt

Så drejer den og smider det

Og starter forfra en gang til

 

Gravkoen den er meget stærk

Og vi har også alle lært

At gravkoen er meget høj

Og den kan lave en meget støj.

 

Snip snap snude – nu er den fortælling ude…..