We create PlayArt

– med kulturinstitutioner

Her på siden kan I læse en guide til, hvordan I kan lave LegeKunst med kulturinstitutioner.

The illustration below gives you an overview of the structure of a course. click on the illustration to jump to a specific point. Throughout the descriptions there are links to further info, good examples and more.

The illustration can print as a poster here.

Tal med kolleger Undringer Find en kulturinstitution Undring Forløbet Opstartsrefleksion Kunstnerisk værksted LegeKunst aktioner Midtvejsrefleksion LegeKunst aktioner Opfølgningsrefleksion LegeKunst aktioner Statusrefleksion Kunstnerisk værksted

TALK TO COLLEAGUES

FIND A MAKER Find en kollega f.eks. fra en anden stue, som er med på at være LegeKunst ansvarlig hos jer. Vi foreslår, at I arbejder med én børnegruppe på samme dag med kulturformidleren (1,5-2 timer til børnegruppen, pauser og efterfølgende refleksion).

TALK TO YOUR MANAGER Det er vigtigt, at jeres leder er involveret for at LegeKunst bliver endnu bedre. Lederen skal være med på alle refleksionsmøder. Vi foreslår, at et LegeKunst forløb strækker sig over ca. 2-3 måneder. Dvs. aktioner ca. en gang om ugen.

SET UP AN ACTION LEARNING GROUP We have chosen action learning as the consistent method for developing practice in LegeKunst. Action learning is about being curious, wondering, observing and reflecting on your own practice and learning from your own processes and experiences. The method supports professional development and competence enhancement for all parties involved and ensures a common language across disciplines.

INSPIRATION

Educator and manager from a children's center talk about their experience:

Hear from different actors on what you can get out of PlayArt: 

CHANGES

Talk to your LegeKunst colleagues and manager about the following:

 • What are we curious about?
 • How will we work with the children's own perspective?
 • How can we work with arts and culture as part of our everyday lives?
 • What pedagogical themes are being discussed among staff right now?

Send den undring I synes er vigtigst lige nu til kulturformidleren efter næste punkt. Ud fra jeres undring skal de planlægge en aktivitet, I som voksne kan gennemføre sammen på det kunstneriske værksted.

FIND EN KULTURINSTITUTION

Er I åbne for alle typer kulturinstitutioner  eller er der en særlig type kulturinstitution, I kunne tænke jer? Sørg for at lave en aftale med kulturinstitutionens undervisere/kulturformidlere, så de kan komme til jeres opstartsrefleksion.

Jeres leder kan kontakte kommunen og undersøge, hvilke museer/kulturinstitutioner, der er tilgængelige i jeres kommune f.eks. gennem Åbent dagtilbud eller lignende.

INSPIRATION

Stories from previous courses with different types of art:

How to create concentration through art:

THE PROCESS

ARBEJD GERNE MED EN BØRNEGRUPPE per dag. I er nu en børnegruppe, der arbejder med samme tilknyttet kulturformidler og pædagoger i en fælles aktionslæringsgruppe.

OVERALL TIMEFRAME Varigheden af LegeKunst aftales i aktionslæringsgruppen. Vi har gode erfaringer med forløb på  2-3 måneder (8-12 uger), heraf er der 2×4 uger med aktiviteter sammen med børn og formidler. Disse uger kan også lægges hver 14. dag, så der er god tid til selv at arbejde med børnene imellem hvert besøg på kulturinstitutionen eller daginstitutionen.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 – 2 timer, heraf 20 min. afsat for shared reflection time.

INSPIRATION

Read much more about action learning here

Watch a video on working with action learning:

START-UP REFLECTION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger.

Her taler I om jeres undring med kulturformidler og planlægger alle datoer for aktiviteter i LegeKunst. Tal om hvordan rum, genstande, materialer, leg og eksperiment kan understøtte jeres undring, og hvordan I vil følge børnenes interesser .

You can use the following questions as a starting point:

- What would we like to explore in our pedagogical practice in relation to play, education, art, culture, co-creation and aesthetic processes?

- What good experiences or challenges do we have that we would like to work on?

- Is there anything in particular in our daily lives that we would like to develop or change?

INSPIRATION

Reflection tool developed in practice by other institutions:

ARTISTIC WORKSHOP

Her står kulturformidleren for en aktivitet med pædagogerne om sit bud på arbejdet med undringspunktet, ca. 2 timer. Dagtilbuddets øvrige pædagogiske personale kan deltage, da det kan give god inspiration til hele huset.

Often run outside of normal working hours at a staff meeting/educational meeting or pedagogical day. It is important that everyone in the daycare center is informed about the LegeKunst program so that colleagues can support and be engaged in your program, and perhaps want to get involved in using action learning as well as exploring the language of aesthetics.

Efterfølgende kan I detalje-planlægge forløbets indhold, hvor I fordeler opgaver og ansvar.

PLAYFUL ACTIONS

Vi foreslår, at aktion 1 er et børnemøde i daginstitutionen, hvor formidleren møder børnene for første gang og fortæller om sin kulturinstitution. Hvad kan børnene forvente første gang, de er der? Måske kan børnene blive præsenteret for genstande eller materialer, der findes på kulturinstitution.

Vi foreslår, at aktion 2 eller 3 foregår på kulturinstitutionen så børnene bliver præsenteret for stedet. Det er en stor oplevelse for mange af børnene at komme ind i kulturinstitutionen, så lad være med at have alt for mange aktiviteter på programmet især hvis I er på oplevelse med vuggestuebørn.

Ved aktion 3 kan I selv tale om, hvad der ville være bedst for LegeKunst-processen i forhold til at mødes på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 – 2 timer, heraf 20 min. afsat til fælles refleksionstid

 • Did something unexpected happen today?
 • Do our point of wonder and our activities need to be adjusted?
 • How do we co-create?
 • How do we get better at following children's footsteps?
 • How do we ensure everyone has the opportunity to contribute?
 • Who goes in front, next to or behind - when and Why?

Agree before the next activity - who does what?

INSPIRATION

Inspiration on how to work with narrative and sound, for example:

Watch clips from previous LegeKunst actions in full swing:

MID-TERM REFLECTION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de første tre aktioner i forhold til jeres undring. Tal om hvordan I vil arbejde med de fremtidige aktioner, og det rollebytte, der skal ske. Her er det vigtigt at pædagogerne kommer med forslag til hvordan de kan indgå i og tage initiativ til særlige oplevelser på museet – formidleren deltager naturligvis stadig i samskabelsen sammen med børn og pædagoger.

For example, consider the following questions:

 • What experiences have you had - did anything unexpected happen?
 • Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og andre LegeKunst-perspektiver fra aktionslæringsmodellen?
 • How do we succeed in engaging and following children's footsteps?
 • How do we co-create?
 • How do we work with process before product?
 • Do our point of wonder and our activities need to be adjusted?

PLAYFUL ACTIONS

Here the teacher takes the lead in the PlayArt activities, in which you all participate equally and actively. Joint planning is important, where you talk together about your roles and share your professional perspectives. In both planning and actions, be curious to follow the children's perspectives.

Ved aktion 4-6 mødes I på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen, begge steder skal besøges.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare 1,5 – 2 timer, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • How did you experience today's LegeKunst?
 • Did something unexpected happen today?
 • What happened to the children?
 • What have we done today that we haven't done before?
 • What should we focus on next time?
 • How can we get even better at following children's footsteps?

Aftal inden næste aktivitet – hvem gør hvad?

FOLLOW-UP REFLECTION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de sidste tre aktioner, og ser frem mod de næste tre aktioner, hvor pædagogerne skal arbejde alene med LegeKunst

For example, consider the following questions:

 • What lessons have we learned - has anything unexpected happened?
 • What signs do we see of play, education and co-creation?
 • How do we succeed in engaging and following children's footsteps?
 • Hvad betyder det samskabelsen når nogle af/alle aktiviteterne er planlagt af pædagogerne?
 • What concrete changes has the overall PlayArt program created for the children, staff and daycare so far?
 • What have we learned about how arts and culture can promote play and education?
 • Which elements from the Pedagogical Curriculum have come into play during the process?
 • How will we take co-creative processes further?

PLAYFUL ACTIONS

Her går pædagogen forrest i LegeKunst aktionerne, som kun børn og pædagoger deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt i planlægningen at bruge den erfaring, I har fået fra jeres arbejde med kulturformidleren. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Aktion 7-9 mødes I på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen, begge steder skal besøges.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare 1,5 – 2 timer, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • Hvad betyder det for aktiviteterne at kulturformidleren ikke er der?
 • What are we curious about now?
 • How did you experience today's LegeKunst?
 • What happened to the children?
 • What have we done today that we did not do before?
 • What should we focus on next time?

Agree on the next activity - who does what?

STATUS REFLECTION

Møde med leder, pædagoger og evt. kulturformidler. Det samlede forløb med undringer, erfaringer og fortællinger bearbejdes, og evt. nye aktiviteter planlægges.

For example, consider the following questions:

 • What concrete changes has the overall PlayArt program brought about for the children, the staff and the day care center?
 • What have we learned about how arts and culture can promote play and education?
 • Which elements from the Pedagogical Curriculum have come into play during the process?
 • How will we take co-creative processes further?

ARTISTIC WORKSHOP

Afhold et kunstnerisk værksted, gerne med kulturformidleren, i forlængelse af statusrefleksionen, eller afhold et selv. I kan invitere hele personalegruppen til inspiration.

Often run outside of normal working hours at a staff meeting/educational meeting or pedagogical day. It is important that everyone in the daycare center is informed about the LegeKunst program so that colleagues can support and be engaged in your program, and perhaps want to get involved in using action learning as well as exploring the language of aesthetics.

PASS IT ON

Share daily with your colleagues what you have experienced in your PlayArt program. They may also want to experience play, education, art, culture and co-creation.

You are also very welcome to share your experiences with pictures or video on our digital bulletin board, PlayArt The Star Blanket here.