Kære LegeKunst-kammerat

Selv om LegeKunst stadig er ret nyfødt, har vi allerede fået samlet en masse gode erfaringer, materialer og forløb sammen i den store LegeKunst-kikkasse. Hvor er det bare en flot og spraglet kasse, som vi glæder os til at fylde mere ind i!

Nyt fra styregruppen

I LegeKunst skød vi Kulturmødet Mors i gang med et to dages-styregruppemøde, hvor vi bl.a. talte om status i regionerne og de deltagende kommuner, den kommende platform og Nationale Dage i december. Derudover har vi udvidet kernebegreberne i LegeKunst, og vi jonglerer med seks begreber: leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer.

Kulturmødet Mors

LegeKunst var naturligvis også med til at sætte dagsordenen på Kulturmødet Mors – med debatter og oplæg. Styregruppen fik mødt deltagere fra forskellige dele af landet. Det var berigende at mødes med andre projekter, der arbejder med visioner for kunst og kultur i børnehøjde.

Skønne partnermøder og debatter på Kulturmødet Mors. Her ses Mie Storgaard, dagtilbudskonsulent i Viborg Kommune, Lars Geer Hammershøj, forskningsleder i LegeKunst / DPU, Ulla Voss Gjesing, centerchef ved Kulturprinsen, og Niels Olsen, projektchef, kultur ved Nordea-fonden, til debat om LegeKunst i dagtilbud.

Udviklingsseminardage

Knap 100 deltagere var med, da vi inviterede til de første Udviklingsseminardage i regionerne. Det var en skøn, spraglet forsamling af LegeKunst-vejledere, -tovholdere, -koordinatorer, kunstnere, kulturinstitutioner, daginstitutionsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter, områdeledere, forskere m.fl. Det er så godt at møde og mærke projektet, og der er blevet leget, prøvet af og sparret – helt i samskabelsens LegeKunst-ånd.

Hvad sker der derude?

* Projektleder i LegeKunst, Tanja Phaff Louring, har været på besøg i Søndre Børnehus i Holbæk. Det var en flok engagerede og nysgerrige børn – og voksne – der foldede sig selv og verden ud igennem billedkunst, dramaleg og magiske legerum. Siden har vi hørt svaret på, hvorfor giraffens hals er så lang: Det er for, at der er plads til alle pletterne! (citat fra barn i Søndre Børnehus).

* I projektet holder flere kommuner kick off her i oktober.

* Der er journalister, der ønsker at komme på besøg ude i forløbene i dagtilbuddene. Hvis du bliver kontaktet, vil vi gerne vide det.

Legekunst-dage i december

* Onsdag d. 4. dec.: Intern dag i LegeKunst-projektet for forskere, vejledere, kunstnere/kulturformidlere og koordinatorer

* Torsdag d. 5. dec.: Åbent for alle. OBS: begrænset antal pladser per kommune. Endelig tilmelding: Kontakt din LegeKunst-koordinator.

* Fredag d. 6. dec.: Intern dag i LegeKunst-projektet: National følgegruppe, opsamling for styregruppen og UC-ledelser.

LegeKunst-materialer

Vi arbejder med LegeKunst-platform, som forventes klar primo november. Indtil da kan du orientere dig om LegeKunst på Kulturprinsens hjemmeside  , hvor du også kan hente materialer såsom flyer, pixibog, designmanual og håndbog.

Det sker

D. 24. oktober i Billund: Dafolos Dagtilbudskonference – Skal vi lege? 

Bliv introduceret til den styrkede pædagogiske læreplan og særligt dens fokus på leg.

D. 30. oktober 2019 i Roskilde og d. 31. oktober 2019 i Billund : KL’s faglige temamøder 

På temamøderne vil der både være vidensoplæg og kommunale eksempler, der sætter spot på arbejdet med kvalitet i dagtilbud, herunder inddragelse af børneperspektivet, leg og læring. LegeKunst er repræsenteret med workshoppen “Leg og dannelse med kunst og kultur”

D. 27. nov. i Nyborg: Praksiskonsulenternes konference om dagtilbud af høj kvalitet. 

Praksiskonsulenterne inviterer ledere og praktikere på dagtilbudsområdet til landsdækkende konference om, hvordan vi etablerer og leder en vidensinformeret pædagogisk praksis, der gavner alle børn, og særligt børn i udsatte positioner.

Send gerne tips om interessante aktiviteter på dagtilbudsområdet, så vi kan dele dem med alle i LegeKunst-netværket – skriv til kabr@kulturprinsen.dk.