Kære LegeKunst-kammerat

I LegeKunst-teamet er vi ved at tage fat på alle de spændende og vigtige opgaver, der venter på os i den kommende tid. Vi skal på forskellig vis rundt omkring i hele landet og repræsentere LegeKunst og følge med i alle de aktiviteter og samarbejder, der begynder at tage form ude i kommunerne. Her får du et lille indblik i nogle af de ting, der er på programmet i LegeKunst i sensommeren.

Vejlederdage bliver til udviklingsseminar for flere deltagere

Koordinatorerne på UC’erne har sendt invitation till Udviklingsseminar ud til kommunerne. Udviklingsseminaret er særligt for LegeKunst-vejlederne, men alle øvrige deltagere i kommunernes LegeKunst-projektgrupper er velkomne (f.eks. tovholdere, dagtilbudsledere, kunstnere og kulturformidlere). Målet for dagen er at se sig selv som en del af ”noget større”: LegeKunst – et projekt med fokus på temaer som leg, dannelse, kunst, kultur, den styrkede pædagogiske læreplan, aktionslæring, aktionsforskning og samskabende samarbejde. For LegeKunst-vejlederne er det også et mål at få forståelse for aktionslæring som metode og kompetencer til at formidle og facilitere metoden i praksis. Deltagelse på Udviklingsseminaret er gratis. Tilmelding sker gennem den regionale UC-koordinator.

27.08.19: Kommuner i Region Midtjylland og Region Syd: VIA UC, Aarhus C

03.09.19: Kommuner i Region Nord: UCN, Aalborg

09.09.19: Kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden: PH Absalon, Roskilde

Se program for dagene og nærmere information

Kom og oplev LegeKunst på Kulturmødet Mors

LegeKunst vil være repræsenteret på flere måder på Kulturmødet Mors d. 22.-24. august. Se herunder ”hvad, hvor og hvornår”. Du er også meget velkommen til at komme og hilse på os. Du kan bl.a. kende os på de store smil over, at LegeKunst når bredt ud og er med til at sætte børnedagsordenen på ’kulturens topmøde’.

Torsdag d. 22.8. kl. 18-19, Brøndum: ”LegeKunst i dagtilbud”

Hvad kan mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyde for de yngste børn, deres leg og dannelse? Hør om projektet LegeKunst – et landsdækkende løft til 0-6 års-området, der skaber et forskningsbaseret grundlag for, hvordan vi skaber høj kvalitet og inddragelse, når børn møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud. Med bl.a. Lars Geer Hammershøj, Ass. professor v. DPU, Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, Niels Olsen, projektchef for kultur v. Nordea-fonden, og Merete Cornet Sørensen, Docent og Ph.d, v. Professionshøjskolen Absalon.

Fredag den 23/8 kl. 11-11.45, M/S BIBIANA: “Børn interviewer Nordea-fonden på M/S BIBIANA”

Hvorfor er det vigtigt at støtte kunst og kultur for børn? Det kan du høre mere om, når de kloge og nysgerrige børnereportere interviewer projektkonsulent Anna Krarup og projektchef Niels Olsen fra Nordea-fonden på M/S BIBIANA – Danmarks kunstskib for børn. M/S BIBIANA er støttet af Nordea-fonden og sejler denne sommer land og rige rundt med kunstudstillingen Dybhavseventyr for børn.

Fredag d. 23.8. kl. 17.00-18.00, Folkescenen: “Næste generation KUNST I BØRNEHØJDE”

Hvordan bliver kunsten en del af alle børns hverdag? Med bl.a. Helle Solvang, kulturjournalist, Hanne Kusk, lektor v. UCN, og Berit Anna Larsen, formidlingschef v. Statens Museum for Kunst

Det sker

13.-14. september 2019: Dannelseskonference i Guldborgsund Kommune

Igen i 2019 inviterer Guldborgsund Kommune til dannelseskonference. På konferencen samles landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og mod til at forfølge dem.

1. oktober: BUM-konferencen ”Kunstens otte gode vaner” i Randers

Kom og vær med, når BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur og Kulturprinsen stiller skarpt på ‘kunstens otte goder vaner’ – læring gennem krop, sanser og bevægelse. Som børn og voksne lærer vi at forstå verden, ikke bare ved at stimulere nogle bestemte nervebaner i hjernen, men også via den måde, vi bruger vores kroppe og sanser på. Vi dykker ned i de særlige kvaliteter, som de kunstneriske aktiviteter og fag har for især skolebørns udvikling, læring og trivsel.

KL’s faglige temamøder: Roskilde d. 30. oktober 2019 og Billund d. 31. oktober 2019

På temamøderne vil der både være vidensoplæg og kommunale eksempler, der sætter spot på arbejdet med kvalitet i dagtilbud, herunder inddragelse af børneperspektivet, leg og læring. LegeKunst er repræsenteret med workshoppen “Leg og dannelse med kunst og kultur” v. Tanja Phaff Louring, projektleder i LegeKunst og Mie Storgaard, pædagogisk konsulent, Viborg Kommune. Oplægget vil belyse vigtigheden og mulighederne i at åbne dagtilbud mod omverdenen med kunst og kultur som afsæt.

4.-6. december: Nationale LegeKunst-dage

Sæt kryds i kalenderen hvert år den første onsdag til fredag i december måned, hvor vi inviterer til Nationale LegeKunst-dage. Her finder den nationale videndeling i LegeKunst sted, og alle de deltagende professioner mødes til gensidig inspiration og sparring.