Nyhedsbrev #7 – 14. november 2019

Kære LegeKunst-kammerater

Vi nærmer os den søde juletid med stjerner på den frostklare nattehimmel, i vinduer, på juletræer og som forventninger i børnenes øjne. I LegeKunst indsamler vi flere og flere stjernestunder, når vi oplever og hører om beretninger fra projektet i praksis. Følg her med i de sidste nye LegeKunst-glimt!

Stjernetæppe med LegeKunst-glimt

I den første uge i december afholder vi for første gang nationale LegeKunst-dage. Der er tre LegeKunst-dage, hvor torsdag er fælles konferencedag. Onsdag og fredag er dage, som er specielt tilrettelagt for udvalgte LegeKunst-grupper, f.eks. forskere, koordinatorer, UC-ledere etc. Vi skal lære hinanden at kende og gå på opdagelse i den praksis med børnene, som allerede er i gang. Alle kommer til at opleve et LegeKunst Stjernetæppe, som vil følge vores LegeKunst-dage frem til de sidste, som afholdes i december 2022.

Invitationen er sendt ud, men der er begrænsede pladser – henvend dig til din kommunale LegeKunst-tovholder, hvis du mod forventning ikke har modtaget en invitation.

Det er også en kunst at lege med kommunerne i LegeKunst!

Det er en kæmpe fornøjelse at komme på besøg ude i kommunerne og opleve det store engagement i LegeKunst. Flere og flere af kommunerne i hele landet har fået samlet deres projektgrupper og er i gang med fine forløb med kunst og kultur ude i deres dagtilbud. Vi har bl.a. været på besøg i projektgruppen i klyngen for de private dagtilbud i Thisted.

LegeKunst delte viden og erfaringer på KL-temamøde

LegeKunst var tilstede i Billund d. 31.10, da KL afholdt fagligt temamøde med fokus på kvalitet i dagtilbud. Vi hørte spændende indlæg fra Billund Kommune og Egmont Fonden og blev introduceret til Ann Elisabeth Knudsens nye bog om de små børns hjerner. LegeKunst afholdt en workshop om LegeKunst, hvor projektet blev præsenteret både helt overordnet og med indblik fra praksis ved pædagogisk konsulent i Viborg Kommune Mie Storgaard.

Power Point fra dagen kan findes på www.Kulturprinsen.dk.

Fælles forskerdag

Forskere mødtes d. 12.11. til en fælles forskerdag. Det er syv meget forskellige og interessante forskningsprojekter, som vi glæder os til at følge. På dagen blev der bl.a. snakket om forskningsmetode og -design. Men det blev også til en god snak om podcasts, som er et format, som kan hjælpe os til at gøre det meget teoretiske og faglige forståeligt for en bred målgruppe.

LegeKunst-glimt

Hvad skal man egentlig have med sig i en rumraket, hvis man vil rejse til en fremmed planet? Hvad er vigtigt og har betydning for dig? Bamser, borde og bananer? Dét har nogle af børnene i Børnehaven Teglgården i Viborg mulighed for at reflektere over i disse uger. Sammen med animationsekspert Hanne Pedersen fra The Animation Workshop laver de små stop motion-film, som viser deres magiske rejse mod det ydre rum.

Platform på trapperne

Vi arbejder på højtryk for at blive klar til at launche den kommende platform for LegeKunst. Platformen skal både fungere som projektets ’visitkort’ og som et fælles arbejdsredskab. Vi glæder os til inden for den nærmeste fremtid at kunne præsentere jer for den nye hjemmeside.

Microsoft Teams er valgt som det digitale værktøj. Vi har afprøvet det sammen med praktikere, og erfaringerne viser, at det kommer til at fungere rigtig fint som det interne dokumentationsværktøj i LegeKunst.

Indtil LegeKunst-platformen er åben, kan du finde information og materiale om LegeKunst på Kulturprinsens hjemmeside.

Det sker

D. 27. november 2019 i Nyborg: EMU-konference – Kvalitet i dagtilbud

Årets konference vil bestå af både plenumoplæg og workshops, hvor der sættes fokus på, hvordan vi kan opsøge, indsamle og omsætte viden og data i den pædagogiske praksis i dagtilbud, så den pædagogiske kvalitet øges.

D. 5. december i Aarhus: LegeKunst-konferencedag:

Velkommen til den nationale LegeKunst-konferencedag 2019. Vi skal lære hinanden at kende og gå på opdagelse i den praksis med børnene, som allerede er i gang. Alle kommer til at opleve et LegeKunst Stjernetæppe, som vil følge vores LegeKunst-dage frem til de sidste, som afholdes i december 2022.

D. 30.-31. januar 2020: KL Børn & Unge Topmødet:

Topmødet henvender sig til alle med ansvar for og interesse i 0-18-årsområdet, med oplæg der retter sig til både dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Kender du til et arrangement, som kan have interesse for andre i LegeKunst? Send et tip til kabr@kulturprinsen.dk.

På vegne af LegeKunst

Tanja J. Louring, projektleder

E-mail: tjl@kulturprinsen.dk

Telefon: 26 89 14 15